Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2015 11:36 U C H W A Ł A Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
05.01.2015 11:32 U C H W A Ł A Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia
05.01.2015 11:26 U C H W A Ł A Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno -Samorządowej Polityki Społecznej i Rodziny
05.01.2015 11:22 U C H W A Ł A Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku
05.01.2015 11:18 U C H W A Ł A Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2015 rok
07.01.2015 08:53 UCHWAŁA NR III/18/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/405/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r w sprawie zasad udzielania stypendiów
07.01.2015 09:30 UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie (ul. Transportowa)
07.01.2015 09:32 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie (ul. Miodowa)
07.01.2015 09:36 UCHWAŁA NR III/15//14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie (ul. Kolejowa)
05.01.2015 11:00 U C H W A Ł A Nr III/14/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami
05.01.2015 11:14 U C H W A Ł A Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIX/379/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy
05.01.2015 10:49 U C H W A Ł A Nr III/12/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2014 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
05.01.2015 09:51 Uchwała Nr III /11/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
05.01.2015 09:48 U C H W A Ł A Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
05.01.2015 10:39 U C H W A Ł A Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Głogowa
05.01.2015 10:08 U C H W A Ł A Nr II/8/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r.w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków w 2015 roku
15.12.2014 10:29 U C H W A Ł A Nr II/7/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Społeczno-Samorządowej Polityki Społecznej i Rodziny
15.12.2014 10:28 U C H W A Ł A Nr II/6/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Ekologii, Zdrowia,Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Głogowie
15.12.2014 10:26 U C H W A Ł A Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Głogowie
15.12.2014 10:23 U C H W A Ł A Nr II/4/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Głogowie
15.12.2014 09:57 U C H W A Ł A Nr II/3/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogowie
05.01.2015 10:01 U C H W A Ł A Nr II/2/2014 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Głogowie
05.12.2014 08:53 U C H W A Ł A Nr I /1/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie