Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2014 09:12 U C H W A Ł A Nr LXVII/433/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu
04.11.2014 09:09 U C H W A Ł A Nr LXVII/434/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
04.11.2014 09:57 Uchwała Nr LXVII/435/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
04.11.2014 09:03 UCHWAŁA NR LXVII/436/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
04.11.2014 08:58 UCHWAŁA NR LXVII/437/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2015 roku
04.11.2014 08:56 UCHWAŁALXVII/438/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/373 /14Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji
04.11.2014 09:00 UC H W A Ł A Nr LXVII/439 /14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
04.11.2014 08:48 UC H W A Ł A Nr LXVII/440 /14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/379/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie
04.11.2014 08:31 UCHWAŁA NR LXVII/441/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów
03.11.2014 12:07 U C H W A Ł A Nr LXVII/442/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
03.11.2014 11:03 U C H W A Ł A Nr LXVII/443/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
03.11.2014 10:58 U C H W A Ł A Nr LXVII/444/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
03.11.2014 10:55 U C H W A Ł A Nr LXVII/445/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
03.11.2014 10:56 U C H W A Ł A Nr LXVII/446/14 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
03.11.2014 10:45 U C H W A Ł A Nr LXVII/447/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”