Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.09.2014 11:26 UCHWAŁA NR LXIV/416/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LXIII/413/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału miasta Głogowa na okręgi wyborcze
09.09.2014 11:24 UCHWAŁA NR LXIV/417/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 2 września 2014 r. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie karnym, domu pomocy społecznej, zakładzie opieki zdrowotnej w wyborach
07.10.2014 11:25 U C H W A Ł A Nr LXV/418/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
07.10.2014 13:05 Uchwała Nr LXV/419/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
07.10.2014 13:52 U C H W A Ł A Nr LXV/420/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/373/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia
07.10.2014 14:28 U C H W A Ł A Nr LXV/421/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia rodziny repatriantów polskich z Kazachstanu
08.10.2014 08:06 U C H W A Ł A Nr LXV/422/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
08.10.2014 08:16 UCHWAŁA NR LXV/423/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Integracyjnym „
08.10.2014 08:32 UCHWAŁA NR LXV/424/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/405/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypend
08.10.2014 08:35 UCHWAŁA NR LXV/425/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych
08.10.2014 08:37 UCHWAŁA NR LXV/426/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2014 r. zmieniającą Uchwałę Nr XIV/119/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym położonych na
08.10.2014 08:40 U C H W A Ł A Nr LXV/427/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
07.10.2014 11:21 U C H W A Ł A Nr LXV/428/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
08.10.2014 08:49 U C H W A Ł A Nr LXV/429/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LX/393/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia na teren
08.10.2014 08:51 UCHWAŁA NR LXV/430/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Głogów na lata 2014 –
08.10.2014 08:54 U C H W A Ł A Nr LXV/431/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
08.10.2014 08:55 U C H W A Ł A Nr LXV/432/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2014 roku