Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2015 10:31 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 29 grudnia 2014 roku
11.12.2014 14:48 Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 8 grudnia 2014 roku
05.12.2014 08:26 Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 1 grudnia 2014 roku
04.11.2014 10:01 P R O T O K Ó Ł Nr LXVII/14 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie w dniu 28 października 2014 roku.
29.10.2014 12:02 P R O T O K Ó Ł Nr LXVI/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 14 października i 23 października 2014 roku.
08.10.2014 09:13 P R O T O K Ó Ł Nr LXV/14 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie dniu 30 września 2014 roku.
16.01.2014 14:16 P R O T O K Ó Ł Nr LV/14
23.01.2014 11:08 P R O T O K Ó Ł Nr LVI/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 7 i 14 stycznia 2014 roku.
03.02.2014 14:19 P R O T O K Ó Ł Nr LVII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2014 r.
08.10.2014 09:11 P R O T O K Ó Ł Nr LVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Głogowie dniu 25 lutego 2014 roku.
01.04.2014 14:59 P R O T O K Ó Ł Nr LIX/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 25 marca 2014 roku.
03.06.2014 12:29 P R O T O K Ó Ł Nr LX/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 roku
01.07.2014 13:22 P R O T O K Ó Ł Nr LXI/14 z sesji Rady Miejskiej w dniu 24 czerwiec 2014 roku.
11.09.2014 11:39 P R O T O K Ó Ł Nr LXII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 31 lipca i 5 sierpnia 2014 r.
28.08.2014 14:40 Protokół Nr LXIII/14 z 19.08.2014 r.
09.09.2014 10:29 P R O T O K Ó Ł Nr LXIV/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w dniu 2 września 2014 roku.