Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2014 13:07 U C H W A Ł A Nr LXI/399/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grębocice
01.07.2014 12:53 U C H W A Ł A Nr LXI/398/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
01.07.2014 13:02 U C H W A Ł A Nr LXI/400/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Głogowskiego
01.07.2014 14:18 Uchwała Nr LXI/401/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
01.07.2014 14:20 Uchwała Nr LXI/402 /14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
01.07.2014 12:51 UCHWAŁA NR LXI/403/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
01.07.2014 12:48 UCHWAŁA NR LXI/404/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy
01.07.2014 11:56 UCHWAŁA NR LXI/405/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
01.07.2014 08:51 UCHWAŁA NR LXI/406/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazw ulicom miasta Głogowa
01.07.2014 12:56 U C H W A Ł A Nr LXI/407/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r.
01.07.2014 13:13 U C H W A Ł A Nr LXI/408/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług