Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2014 09:41 U C H W A Ł A Nr LX/ 388 /14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejsk
30.05.2014 11:39 U C H W A Ł A Nr LX/389/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 maja 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kotla
30.05.2014 13:22 U C H W A Ł A Nr LX/390/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
02.06.2014 10:10 Uchwała Nr LX/391/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
30.05.2014 13:16 UCHWAŁA NR LX/392/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
02.06.2014 10:44 UCHWAŁA NR LX/393/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
02.06.2014 10:01 UCHWAŁA NR LX/394/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
02.06.2014 10:04 UCHWAŁA NR LX/395/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Głogowie
02.06.2014 10:07 UCHWAŁA NR LX/396/14 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Głogowie
30.05.2014 10:49 U C H W A Ł A Nr LX/397/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołani