Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2015 13:28 U C H W A Ł A Nr LVI/352/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w
03.02.2014 11:07 U C H W A Ł A Nr LVII/364/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014-2015
03.02.2014 11:39 U C H W A Ł A Nr LVII/363/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 stycznia 2014 r.w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
03.02.2014 12:34 Uchwała Nr LVII/362/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
03.02.2014 12:30 Uchwała Nr LVII/361/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
16.01.2014 11:54 U C H W A Ł A Nr LVI/360/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powoł
16.01.2014 12:25 U C H W A Ł A Nr LVI/359/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2014 rok
16.01.2014 12:08 U C H W A Ł A Nr LVI/358/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku
23.01.2014 11:03 Uchwała LVI/357/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2014.
22.01.2014 13:37 Uchwała LVI/356/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r.w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
16.01.2014 12:56 U C H W A Ł A Nr LVI/355/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługo
16.01.2014 14:12 U C H W A Ł A Nr LVI/354/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie
16.01.2014 12:49 U C H W A Ł A Nr LVI/353/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2014 rok
16.01.2014 12:19 U C H W A Ł A Nr LVI/351 /14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
16.01.2014 12:17 U C H W A Ł A Nr LVI/350/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powo
14.01.2014 11:37 U C H W A Ł A Nr LV/349/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
14.01.2014 11:32 U C H W A Ł A Nr LV/348/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
14.01.2014 11:30 U C H W A Ł A Nr LV/347/14 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie