Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2013 10:29 U C H W A Ł A Nr L/337/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa” ks.Zendran
24.10.2013 13:25 U C H W A Ł A Nr L/336/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa” A.Kosmalski
28.10.2013 13:27 U C H W A Ł A Nr L/335/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
25.10.2013 10:08 U C H W A Ł A Nr L/334/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
25.10.2013 11:22 U C H W A Ł A Nr L/333/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie
25.10.2013 10:05 U C H W A Ł A Nr L/332/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
28.10.2013 13:12 UCHWAŁA NR L/331/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
28.10.2013 13:10 UCHWAŁA NR L/330/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic Bolesława Krzywoustego, Hugo Kołłątaja i Wały Bolesława Chrobrego w
28.10.2013 13:05 UCHWAŁA NR L/329/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Glogowie
28.10.2013 13:03 UCHWAŁA NR L/328/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Głogowie
28.10.2013 13:00 UCHWAŁA NR L/327/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Głogowie
25.10.2013 10:42 U C H W A Ł A Nr L/326/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” –
25.10.2013 09:16 U C H W A Ł A Nr L/325/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
28.10.2013 12:59 UCHWAŁA NR L/324/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie
28.10.2013 12:56 UCHWAŁA NR L/323/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLVIII/396/2010 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwier
28.10.2013 12:51 UCHWAŁA NR L/322/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
24.10.2013 13:04 Uchwała Nr L/321/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
25.10.2013 09:14 Uchwała Nr L/320/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 r.
24.10.2013 13:27 U C H W A Ł A Nr L/319/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i złożenia wniosku na budowę podłączeń budynków do zbior
28.10.2013 13:20 U C H W A Ł A Nr L/318/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki n
24.10.2013 13:16 UC H W A ŁA Nr XLIX/317/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
16.10.2013 09:52 U C H W A Ł A Nr XLIX/316/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 r.