Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2013 14:23 XLVII/310/13 UCHWAŁA NR XLVII/310/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ...
20.08.2013 14:19 XLVII/309/13 UCHWAŁA NR XLVII/309/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ...
20.08.2013 14:06 XLVII/308/13 UCHWAŁA NR XLVII/308/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/227/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu...
20.08.2013 14:01 XLVII/307/13 UCHWAŁA NR XLVII/307/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych ...
20.08.2013 13:51 XLVII/306/13 UCHWAŁA NR XLVII/306/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie postanowienia ...
27.09.2013 13:38 XLVII/305/13 U C H W A Ł A Nr XLVII/305/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy miasta Głogowa.
24.09.2013 13:44 XLVII/304/13 UCHWAŁA NR XLVII/304/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/210/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia cen ...
19.07.2013 14:32 XLVI/301/13 Uchwała Nr XLVI/301/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
19.07.2013 14:28 XVLI/300/13 Uchwała Nr XVLI/300/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 r.