Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 11:43 XLV/299/13 U C H W A Ł A Nr XLV/299/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2013 roku.
11.07.2013 11:43 XLV/298/13 U C H W A Ł A Nr XLV/298/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego terenów przemysłu miedziowego..
11.07.2013 11:45 XLV/297/13 U C H W A Ł A Nr XLV/297/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ...
11.07.2013 11:43 XLV/296/13 U C H W A Ł A Nr XLV/296/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania rodzin wielodzietnych zamieszkałychna terenie Gminy Miejskiej Głogów „Trzy ...
11.07.2013 11:46 XLV/295/13 UCHWAŁA NR XLV/295/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2013 r.zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLIII/279/2013 z dnia 14 maja 2013r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt ...
11.07.2013 11:45 XLV/294/13 UCHWAŁA NR XLV/294/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Nr XLVIII/392/2010 z dnia 25 maja 2010r. w sprawienadania statutu ...
11.07.2013 11:44 XLV/293/13 U C H W A Ł A Nr XLV/293/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 11:44 XLV/292/13 U C H W A Ł A Nr XLV/292/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 r.
11.07.2013 11:44 XLV/291/13 U C H W A Ł A Nr XLV/291/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.„Wzmocnienie wiaduktu ...