Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 11:36 XLIV/290/13 U C H W A Ł A Nr XLIV/290/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 maja 2013 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy (...)
11.07.2013 11:42 XLIII/289/13 UCHWAŁA NR XLIII/289/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/231/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie określenia terminu, (...)
11.07.2013 11:41 XLIII/288/13 UCHWAŁA NR XLIII/288/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/230/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawiewyboru metody (...)
11.07.2013 11:41 XLIII/287/13 UCHWAŁA NR XLIII/287/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu(...)
11.07.2013 11:41 XLIII/286/13 UCHWAŁA NR XLIII/286/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 w sprawie rodzajów dodatkowych (...)
11.07.2013 11:40 XLIII/285/13 UCHWAŁA NR XLIII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę NR XXXVI/227/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 rokuw sprawie szczegółowego sposobu(...)
11.07.2013 11:40 XLIII/284/13 UCHWAŁA NR XLIII/284/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy miasta Głogowa.
11.07.2013 11:40 XLIII/283/13 UCHWAŁA NR XLIII/283/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicom miasta Głogowa.
11.07.2013 11:37 XLIII/282/13 U C H W A Ł A Nr XLIII/282/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dni 14.maja 2013 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miejskiej (...)
11.07.2013 11:39 XLIII/281/13 UCHWAŁA NR XLIII/281/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z targowisk miejskich położonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
11.07.2013 11:39 XLIII/280/13 UCHWAŁA NR XLIII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Głogów oraz (...)
11.07.2013 11:38 XLIII/279/13 UCHWAŁA NR XLIII/279/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Integracyjnym „Dom nad strumykiem” w Głogowie, maksymalnej (...)
11.07.2013 11:38 XLIII/278/13 UCHWAŁA NR XLIII/278/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Integracyjnemu „Dom nad strumykiem” w Głogowie.
11.07.2013 11:38 XLIII/277/13 UCHWAŁA NR XLIII/277/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miesjki Żłobek Integracyjny "Dom nad strumykiem" w Głogowie.
11.07.2013 11:37 XLIII/276/13 U C H W A Ł A Nr XLIII/276/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) (...)
11.07.2013 11:36 XLIII/274/13 U C H W A Ł A Nr XLIII/274/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 r.
11.07.2013 11:36 XLIII/273/13 U C H W A Ł A Nr XLIII/273/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na dofinansowanie realizacji projektu „INTER - Regio- (...)
11.07.2013 11:37 XLIII/272/13 U C H W A Ł A Nr XLIII/272/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grębocice.