Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 11:33 XLI/266/13 UCHWAŁA NR XLI/266/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do (...)
11.07.2013 11:32 XLI/265/13 U C H W A Ł A Nr XLI/265/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2013 na prace konserwatorskie, restauratorskie (...)
11.07.2013 11:31 XLI/264/13 U C H W A Ł A Nr XLI/264/13 Rady Miejskiej w Głogowiez dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży budynku i I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz(...)
11.07.2013 11:32 XLI/263/13 U C H W A Ł A Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na powiększenie obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefa Głogów.
11.07.2013 11:32 XLI /262/13 U C H W A Ł A Nr XLI /262/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2013 r.w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego głogowskiego malarza Zygmunta Stachurę.
11.07.2013 11:33 XLI/261/13 Uchwała Nr XLI/261/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowejGminy Miejskiej Głogów.
11.07.2013 11:33 XLI/260/13 Uchwała Nr XLI/260/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 r.
11.07.2013 11:31 XL/259/13 U C H W A Ł A Nr XL/259/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany granic miasta na wniosek Gminy Żukowice.