Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 11:28 XXXIX/258/13 U C H W A Ł A Nr XXXIX/258/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.
11.07.2013 11:29 XXXIX/257/13 UCHWAŁA NR XXXIX/257/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Głogowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych (...)
11.07.2013 11:28 XXXIX/256/13 UCHWAŁA NR XXXIX/256/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXIV/209/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r.w sprawie podziału(...)
11.07.2013 11:26 XXXIX/255/13 U C H W A Ł A Nr XXXIX/255/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie Uchwały Nr XXIX/259/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia (...)
11.07.2013 11:30 XXXVIII/253/13 UCHWAŁA NR XXXVIII/253/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 8 stycznia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/217/2012 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie określenia (...)
11.07.2013 11:30 XXXVIII/252/13 UCHWAŁA NR XXXVIII/252/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 8 stycznia 2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/218/2012 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r.w sprawie trybu (...)
11.07.2013 11:29 XXXVIII/251/13 UCHWAŁA NR XXXVIII/251/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2013 (...)
11.07.2013 11:30 XXXVIII/250/13 Uchwała XXXVIII/250/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
11.07.2013 11:25 XXXVIII/249/13 U C H W A Ł A Nr XXXVIII/249/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 stycznia 2013 r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty (...)
11.07.2013 11:25 XXXVIII/248/13 U C H W A Ł A Nr XXXVIII/248/13 Rady Miejskiej w Głogowiez dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty (...)
11.07.2013 11:24 XXXVIII/247/13 U C H W A Ł A Nr XXXVIII/247/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 stycznia 2013 r.w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Głogowie na 2013 rok.
11.07.2013 11:27 XXXVIII/246/13 U C H W A Ł A Nr XXXVIII/246/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu.
11.07.2013 11:28 XXXVIII/245/13 U C H W A Ł A Nr XXXVIII/245/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu.
11.07.2013 11:28 XXXVIII/244/13 U C H W A Ł A Nr XXXVIII/244/13 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu.