Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 10:29 XXXVII/243/12 U C H W A Ł A Nr XXXVII/243/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku.
11.07.2013 10:29 XXXVII/242/12 U C H W A Ł A Nr XXXVII/242/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2013 rok.
11.07.2013 10:29 XXXVII/241/12 U C H W A Ł A Nr XXXVII/241/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przedstawienia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji wniosku o zniesienieurzędowych nazw miejscowości (...)
11.07.2013 10:31 XXXVII/240/12 U C H W A Ł A Nr XXXVII/240/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Głogowa w przedmiocie zmiany granic (...)
11.07.2013 10:31 XXXVII/239/12 U C H W A Ł A Nr XXXVII/239/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.
11.07.2013 10:32 XXXVII/238/12 UCHWAŁA NR XXXVII/238/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (...)
11.07.2013 10:28 XXXVII/237/12 U C H W A Ł A Nr XXXVII/237/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy (...)
11.07.2013 10:28 XXXVII/236/12 U C H W A Ł A Nr XXXVII/236/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem rokubudżetowego.
11.07.2013 10:32 XXXVII/235/12 Uchwała Nr XXXVII/235/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
11.07.2013 10:32 XXXVII/234/12 Uchwała Nr XXXVII/234/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.