Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 10:16 U C H W A Ł A Nr XXXIV/ 213/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
11.07.2013 10:16 U C H W A Ł A Nr XXXIV/212/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r.w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Miasta Głogowa”
11.07.2013 10:15 U C H W A Ł A Nr XXXIV/211/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r.w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Głogowa”
11.07.2013 10:19 UCHWAŁA NR XXXIV/210/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIEz dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do przejazdów (...)
11.07.2013 10:17 UCHWAŁA NR XXXIV/209/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 października 2012 r.w sprawie podziału miasta Głogowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych (...)
11.07.2013 10:17 UCHWAŁA NR XXXIV/208/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 października 2012 r.w sprawie wprowadzenia, określenia wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty od posiadania psów
11.07.2013 10:17 UCHWAŁA NR XXXIV/207/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
11.07.2013 10:15 U C H W A Ł A Nr XXXIV/206/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 10:14 U C H W A Ł A Nr XXXIV/205/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.
11.07.2013 10:16 U C H W A Ł A Nr XXXIV/204/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładubudżetowego Głogowskie Obiekty (...)