Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 10:11 U C H W A Ł A Nr XXXIII/203/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum niepublicznego i niepublicznej szkoły (...)
11.07.2013 10:11 U C H W A Ł A Nr XXXIII/202/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały (...)
11.07.2013 10:11 U C H W A Ł A Nr XXXIII/201/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r.w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały (...)
11.07.2013 10:13 UCHWAŁA Nr XXXIII/200/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r.w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia „Odra dla turystów”
11.07.2013 10:13 U C H W A Ł A Nr XXXIII/199/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014
11.07.2013 10:13 Uchwała Nr XXXIII/198/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 10:13 Uchwała Nr XXXIII/197/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.
11.07.2013 10:12 U C H W A Ł A Nr XXXIII/196/2012 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r. w sprawie realizacji projektu pn. „Festiwal 7 Kultur Kids – zachowajmy tożsamość” w obszarze priorytetowym (...)
11.07.2013 10:12 U C H W A Ł A Nr XXXIII/195/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 września 2012 r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu