Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 10:07 U C H W A Ł A Nr XXXI/192/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie zmian w uchwale Nr XXI/302/2000 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 września 2000 r. w sprawie diet dla (...)
11.07.2013 10:03 U C H W A Ł A Nr XXXI/191/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
11.07.2013 10:02 U C H W A Ł A Nr XXXI/190/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 roku
11.07.2013 10:03 U C H W A Ł A Nr XXXI/189 /12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
11.07.2013 10:03 U C H W A Ł A Nr /188/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy (...)
11.07.2013 10:06 U C H W A Ł A Nr XXXI/187/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 10:05 U C H W A Ł A Nr XXXI/186/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.
11.07.2013 10:09 UCHWAŁA NR XXX/184/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie(...)
11.07.2013 10:08 UCHWAŁA NR XXX/183/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka” –„Piastów Śląskich” w Głogowie
11.07.2013 10:08 UCHWAŁA NR XXX/182/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Głogowa 2012-2015”
11.07.2013 10:05 U C H W A Ł A Nr XXX/181/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie
11.07.2013 10:04 U C H W A Ł A Nr XXX/180/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 10:06 U C H W A Ł A Nr XXX/179/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia przez Gminę Miejską Głogów porozumienia z Powiatem Głogowskim dotyczącego założenia i (...)
11.07.2013 10:04 U C H W A Ł A Nr XXX /178 /12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 10:07 U C H W A Ł A Nr XXX/177/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.
11.07.2013 10:04 U C H W A Ł A Nr XXX/176/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy rzeczowej dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i (...)
11.07.2013 10:08 U C H W A Ł A Nr XXX/175/12 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Grębocice