Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 09:59 UCHWAŁA NR XXVI/166/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie.
11.07.2013 09:58 UCHWAŁA NR XXVI/166/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie.
11.07.2013 09:58 UCHWAŁA NR XXVI/165/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry-Kościuszki” w Głogowie
11.07.2013 09:58 UCHWAŁA NR XXVI/164/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
11.07.2013 09:55 U C H W A Ł A Nr XXVI/163/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/59/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r.zmieniająca uchwałę Nr XI/59/11 Rady(...)
11.07.2013 09:53 U C H W A Ł A Nr XXVI/162/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do (...)
11.07.2013 09:56 U C H W A Ł A Nr XXVI/161/12Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Głogowa
11.07.2013 09:56 U C H W A Ł A Nr XXVI/160/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
11.07.2013 09:53 U C H W A Ł A Nr XXVI/159/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Głogowskiego
11.07.2013 09:54 U C H W A Ł A Nr XXVI/158/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego zmian w uchwale Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 grudnia 2011 r.
11.07.2013 09:53 U C H W A Ł A Nr XXVI/157/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wniosku o uchylenie uchwały Nr XXI/115/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia (...)
11.07.2013 09:57 UCHWAŁA NR XXVI/156/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze (...)
11.07.2013 09:57 UCHWAŁA NR XXVI/155/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 20 marca 2012 r.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy (...)
11.07.2013 09:55 U C H W A Ł A Nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 2 w Głogowie
11.07.2013 09:53 U C H W A Ł A Nr XXVI/153/12 Rady Miejskiej w Głogowiez dnia 20 marca 2012 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/127/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia (...)
11.07.2013 09:56 U C H W A ŁA Nr XXVI/152/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r.w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 09:57 UC H W A Ł A Nr XXVI/151/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.
11.07.2013 09:55 U C H W A Ł A Nr XXVI/150/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Miasta Głogowa na lata 2012 – 2026