Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.08.2014 09:08 Uchwała Nr XXIV/136/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.
04.08.2014 08:29 Uchwała Nr XXIV/135/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
11.07.2013 09:47 U C H W A Ł A Nr XXV/149/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/32/11Rady Miejskiej w Głogowie z dnia1 marca 2011 r. w sprawie powołania i (...)
11.07.2013 09:46 U C H W A Ł A Nr XXV/148/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie określenia stawek z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
11.07.2013 09:51 UCHWAŁA NR XXV/147/12 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Głogowie
11.07.2013 09:51 UCHWAŁA NR XXV/146/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów publicznych w Głogowie oraz granic ich obwodów
11.07.2013 09:49 UCHWAŁA NR XXV/145/2012 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Głogowie oraz granic ich obwodów
11.07.2013 09:49 UCHWAŁA NR XXV/144/12 z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Dziennego Ośrodka Opiekuńczego w Głogowie
11.07.2013 09:49 UCHWAŁA NR XXV/143/12 z dnia 14 lutego 2012 r.w sprawie nadania nazw ulicom miasta Głogowa
11.07.2013 09:46 U C H W A Ł A Nr XXV/142/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubin na dofinansowanierealizacji projektu „INTER - Regio - Rail
11.07.2013 09:47 U C H W A Ł A Nr XXV/141/12Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:48 U C H W A Ł A Nr XXV/140/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:47 U C H W A Ł A Nr XXV/139/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu pod pawilonem usługowym położonym w Głogowie
11.07.2013 09:45 Uchwała Nr XXV/138/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
11.07.2013 09:51 Uchwała Nr XXV/137/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2012 r.