Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 09:22 Uchwała Nr XIV/80/11 w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
11.07.2013 09:22 Uchwała Nr XIV/79/11 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/268/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 marca 2009 r.
11.07.2013 09:21 Uchwała Nr XIV/78/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
11.07.2013 09:21 Uchwała Nr XIV/77/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
11.07.2013 09:20 Uchwała Nr XIV/76/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – Kościuszki” w Głogowie
11.07.2013 09:20 Uchwała Nr XIV/75/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lub pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie (...)
11.07.2013 09:20 Uchwała Nr XIV/74/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:19 Uchwała Nr XIV/73/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:19 Uchwała Nr XIV/72 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów na lata 2011 – 2039
11.07.2013 09:18 Uchwała Nr XIV/71/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011