Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 09:16 Uchwała Nr XII/67/11 w sprawie przystapienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Głogowa i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
11.07.2013 09:16 Uchwała Nr XII/66/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Głogów na lata 2011-2039
11.07.2013 09:15 Uchwała Nr XII/65/11 w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011
11.07.2013 09:15 Uchwała Nr XI/64/11 w sprawie zaminy Uchwały NR VII/33/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dn. 1 marca 2011 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Gł
11.07.2013 09:15 Uchwała Nr XI/63/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 roku
11.07.2013 09:15 Uchwała Nr XI/62/11 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
11.07.2013 09:14 Uchwała Nr XI/61/11 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
11.07.2013 09:14 Uchwała Nr XI/60/11w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
11.07.2013 09:13 Uchwała Nr XI/59/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wsch. Dzielnicy Przemysłowej oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania d
11.07.2013 09:13 Uchwała Nr XI/58/11 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie
11.07.2013 09:13 Uchwała Nr XI/57/11 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego - uchwała unieważniona
11.07.2013 09:12 Uchwała Nr XI/56/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od żadania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:12 Uchwała Nr XI/55/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od żadania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:12 Uchwała Nr XI/54/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:12 Uchwała Nr XI/53/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
11.07.2013 09:11 Uchwała Nr XI/52/11 w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Głogowa
11.07.2013 09:11 Uchwała Nr XI/51/ 11 w spr realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Głogów w kontekście wdrażania nowej podstawy ksz
11.07.2013 09:10 Uchwała Nr XI/50/11 w sprawie ustalenia taryfy opłat przewozu osób i bagażu, uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wysokości opłat dodatkowych w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowa
11.07.2013 09:10 Uchwała Nr XI/49/11 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finan
11.07.2013 09:10 Uchwała Nr XI/48/11 zmieniająca uchwałę Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogo
11.07.2013 09:09 Uchwała Nr XI/47/11 w sprawie Kadencyjnego Programu Gospodarczego dla miasta Głogowa na lata 2010 - 2014