Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 09:04 UCHWAŁA NR IX/41/11RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo- rekreacyjnych „Moje Boisko –ORLIK 2012” przy Szkole Podstaw
11.07.2013 09:03 UCHWAŁA NR IX/40/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i od
11.07.2013 09:02 U C H W A Ł A Nr IX/39/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 marca 2011 r.zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Nr LIV/451/2010 z dnia 9 listopada2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rac
11.07.2013 09:03 UCHWAŁA NR IX/38/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/175/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkow
11.07.2013 09:02 UCHWAŁA NR IX/37/11 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nadania nazw ulicom miasta Głogowa
11.07.2013 09:00 U C H W A Ł A Nr IX/36/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Głogowskich Obiektów Sportowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółk
11.07.2013 09:01 U C H W A Ł A Nr IX/35/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Głogów na lata 2011 – 2039
11.07.2013 09:01 U C H W A Ł A Nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011.
11.07.2013 08:59 U C H W A Ł A Nr VII/33/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia s
11.07.2013 08:59 U C H W A Ł A Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia s
11.07.2013 09:00 U C H W A Ł A Nr VII/31/11 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie desygnowania delegata Gminy Miejskiej Głogów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich