Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2013 08:53 U C H W A Ł A Nr VI/30/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011 roku
11.07.2013 08:54 U C H W A Ł A Nr VI/29/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustale
11.07.2013 08:57 UCHWAŁA NR VI/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/334/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wzorów f
11.07.2013 08:56 UCHWAŁA NR VI/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/436/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie określenia
11.07.2013 08:56 UCHWAŁA NR VI/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2011
11.07.2013 08:57 Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów na lata 2011 – 2039.
11.07.2013 08:56 U C H W A Ł A Nr VI/24/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie na 2011 rok
11.07.2013 08:55 U C H W A Ł A Nr VI/23/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Głogowskie Obiekty Usługowe na u
11.07.2013 08:54 U C H W A Ł A Nr VI/22/2011 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok