Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.07.2013 08:38 U C H W A Ł A Nr XLI/366/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
09.07.2013 08:45 U C H W A Ł A Nr XLI/365/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
09.07.2013 08:35 U C H W A Ł A Nr XLI/364/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
09.07.2013 08:38 U C H W A Ł A Nr XLI/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2010 roku
09.07.2013 08:35 U C H W A Ł A Nr XLI/362/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głogowie na 2010 rok
09.07.2013 08:41 U C H W A Ł A Nr XLI/361/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa
09.07.2013 08:39 U C H W A Ł A Nr XLI/360/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla gimnazjum niepublicznego dla dorosłych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykor
09.07.2013 08:41 U C H W A Ł A Nr XLI/359/2009 z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych (...)
09.07.2013 08:50 UCHWAŁA Nr XLI/358/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
09.07.2013 08:43 U C H W A Ł A Nr XLI/357/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010- 2011
09.07.2013 08:44 U C H W A Ł A Nr XLI/356/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Miejskiej Głogówna lata 2009 - 2013
09.07.2013 08:39 U C H W A Ł A Nr XLI/355/209 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
09.07.2013 08:49 U C H W A Ł A Nr XLI/354/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2009
09.07.2013 08:52 UCHWAŁA NR 40/353/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Głogów na rok 2010
09.07.2013 08:42 U C H W A Ł A Nr 40/352/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicz
09.07.2013 08:43 U C H W A Ł A Nr 40/351/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
09.07.2013 08:49 U C H W A Ł A Nr 40/350/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2010 roku
09.07.2013 08:46 U C H W A Ł A Nr 40/350/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych na utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w 2010 roku
09.07.2013 08:46 U C H W A Ł A Nr 40/349/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Głogowskich Obiektów Usługowych na 2010 rok na pokrycie kosztów funkcjonowania (...)
09.07.2013 09:00 Uchwała Nr 40/348/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2010 rok
09.07.2013 08:42 U C H W A Ł A Nr XXXIX/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
09.07.2013 08:45 U C H W A Ł A Nr XXXIX/346/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach w lokalu położonym w Głogowie (...)
09.07.2013 08:59 UCHWAŁA NR XXXIX/345/2009 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/175/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24czerwca 2008 r.w sprawie ustalenia strefy pła
09.07.2013 08:46 U C H W A Ł A Nr XXXIX/344/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie udzielenia gospodarstwom domowym dopłat do cen za wodę i odprowadzanie ścieków w 2010 r.
09.07.2013 08:31 U C H W A Ł A Nr XXXIX/343/2009 Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2010
09.07.2013 08:40 U C H W A Ł A Nr XXXIX/342/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r.w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń (...)
09.07.2013 08:59 UCHWAŁA NR XXXIX/341/2009 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie nazwania placu przy ul. Zamkowej, Strzeleckiej i Nadbrzeżnej w Głogowie
09.07.2013 08:40 U C H W A Ł A Nr XXXIX/340/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
09.07.2013 08:31 U C H W A Ł A Nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
09.07.2013 10:40 Uchwała Nr XXXIX/338/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy wykupie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy (...)

1 2 3 4 5 następna