Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2017 11:33 RZP.271.35.10.2017 Dostawa automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) wraz z przeszkoleniem mieszkańców Głogowa w zakresie użytkowania oraz defibrylatora transportowego z teletransmisją danych
02.06.2017 14:02 Termomodernizacja przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
30.05.2017 14:51 RZP 271.33.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS -część II
30.05.2017 10:45 RZP.271.24.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie
24.05.2017 15:15 RZP 271.33.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku MORIUS - część I
24.05.2017 15:03 RZP.271.17.2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Głogów
24.05.2017 10:25 RZP.271.29.10.2017 Przebudowa budynku sali gimnastycznej z budową instalacji wentylacji mechanicznej Gimnazjum Nr 4 w Głogowie
18.05.2017 10:00 RZP.271.24.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3-informacja po 2 aukcji
15.05.2017 13:38 RZP.271.28.11.2017 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
04.05.2017 14:58 RZP 271.30.2017 Wykonanie badań mieszkńców Głogowa pod kątem obecności arsenu i opracowanie raportu z badań
04.05.2017 14:57 RZP 271.25.2017 Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
28.04.2017 08:21 RZP.271.24.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3 II postępowanie- informacja po aukcji
20.04.2017 12:24 RZP 271.27.2017 Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji i Usług Specjalistycznych oraz prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia na potrzeby filii Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Głogowie".
19.04.2017 08:19 RZP.271.26.4.2017 Dostawa urządzeń i wyposażenia parku survivalowego (wraz z montażem i szkoleniem obsługi) zlokalizowanego przy ul. Rudnowskiejw Głogowie
13.04.2017 15:00 Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
07.04.2017 14:36 RZP.271.16.2017 Rozstrzygnięcie - Remont i przebudowa ul. Daszyńskiego wraz z budową ścieżki rowerowej w Głogowie w ramach zadania pn: Remont ul Daszyńskiego na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Piastowskiej.
07.04.2017 10:51 RZP 271.21.2017 Budowa drogi łączącej ul.Sikorskiego z ul.Wojska Polskiego w Głogowie
07.04.2017 08:53 RZP.271.7.2017 Rozstrzygnięcie - Przebudowa drogi wewnętrznej przy Gimnazjum nr 5 w Głogowie
31.03.2017 14:53 RZP.271.14.8.2017 Opracowanie dokumentacji prokektowo-kosztorysowej wielobranżowej na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie
30.03.2017 14:26 RZP.271.8.2017 Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie
30.03.2017 14:22 RZP.271.9.2017 Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Keplera w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Miejskiej Głogów w celu zmniejszenia ruchu zmotoryzowanego
23.03.2017 09:36 RZP.271.10.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2017 – 2019
21.03.2017 14:40 RZP.271.4.8.2017 Rozbudowa drogi-ul. Stanisława Moniuszki wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia przejść NN 0,4 kV
21.03.2017 13:25 RZP.271.6.2017 Budowa drogi gminnej, łącznika pomiędzy ul. Perseusza i ul. Oriona w Głogowie w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych i remont ul. Perseusza”
20.03.2017 13:03 RZP.271.8.2017 Remont jezdni drogi dojazdowej ul. Wąska w Głogowie - informacja po aukcji
20.03.2017 07:50 RZP.271.5.6.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3
16.03.2017 14:00 RZP.271.15.9.2017 Dostawa drzew, krzewów oraz sadzonek kwiatów i bylin wraz z wykonaniem obsady kwietników, gazonów i ich utrzymaniem w sezonie wegetacyjnym
16.03.2017 13:23 RZP 271.18.2017 Opracowanie PB i PW adaptacji budynku koszarowego na budynek mieszkalny przy ul.Wojska Polskiego
15.03.2017 10:36 RZP.271.5.2017 Dobudowa dźwigu dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 3-informacja po aukcji
10.03.2017 13:29 RZP 271.4.6.2017 Przebudowa ul.Moniuszki

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna