Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2018 12:59 RZP.271.7.13.2018 Budowa drogi dojazdowej, chodnika i miejsc postojowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej ul. Brzeska – I etap
12.03.2018 11:08 RZP.271.6.3.2018 Przebudowa drogi łączącej ul. Budowlanych z H. Sienkiewicza w zakresie wymiany nawierzchni jezdni , skrzyżowań, miejsc postojowych, chodników, zjazdów, budowy nowych odcinków chodników i zjazdów wraz z remontem istniejącego placu przed garażami w ramach zadania pn.: „Łącznik ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza”
01.03.2018 09:17 RZP.271.9.2.2018 Wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Morcinka etap I i II"
21.02.2018 15:02 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
21.02.2018 15:01 RZP 271.97.2017 Termomodernizcja PP17
21.02.2018 13:33 RZP.271.4.9.2018 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablic z nazwami ulic oraz wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
01.02.2018 12:16 RZP 271.97.2017 Wykonanie termomodernizacji PP17
04.01.2018 12:01 RZP.271.98.2017 „Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018 – 2020”
20.12.2017 14:04 RZP.271.95.2017 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
14.12.2017 12:14 RZP 271.96.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników
11.12.2017 13:59 RZP 271.92.2017 Wykonanie termomodernizacji PP17
11.12.2017 13:58 RZP 271.93.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
06.12.2017 14:05 RZP.271.86.7.2017 „Ochrona i udostępnienie terenów nadodrzańskich w Gminie Miejskiej Głogów – II etap”
04.12.2017 13:45 RZP.271.94.13.2017 Dostawa urządzeń TIK dla potrzeb szkół podstawowych nr 2, 3, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 14 w Głogowie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych -„Aktywna tablica".
04.12.2017 11:20 RZP.271.87.7.2017 „Budowę drogi - łącznika ul. Elektrycznej z ul. A. Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego w ramach realizacji zadania pn.: „Łącznik ul. Elektrycznej i Mickiewicza z uwzględnieniem ul. J. Słowackiego"
30.11.2017 15:08 Zagospodarowanie terenu Bulwaru Nadodrzańskiego
30.11.2017 12:05 RZP.271.96.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
24.11.2017 12:24 RZP.271.86.2017 Ochrona i udostępnianie terenów nadodrzańskich
23.11.2017 15:15 RZP.271.82.14.2017 Przebudowa ul. Wita Stwosza i ul. Zielonej w Głogowie w zakresie budowy chodników i ścieżki rowerowej, budowy i przebudowy zjazdów wraz z budową linii kablowej oświetlenia drogowego NN 0,4 kV w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wita Stwosza
23.11.2017 12:10 RZP.271.91.2017 Letnie utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2018-2020
21.11.2017 14:46 RZP.271.81.11.2017 Remont podwórzy w kwartale ulic Matejki – Sikorskiego w granicach działki o nr geod. 134/2 oraz 108/2 w ramach zadania pn: „Remont podwórzy w obrębie ulic: Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Jana Matejki, Aleja Wolności , Marii Skłodowskiej – Curie (oświetlenie, chodnik, remont miejsc parkingowych, rewitalizacja zieleni)”.
15.11.2017 13:27 RZP.271.83.3.2017 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018
15.11.2017 12:36 RZP.271.89.3.2017 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
14.11.2017 10:29 RZP.271.83.2017 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2018 - informacja po aukcji
13.11.2017 13:08 RZP.271.74.11.2017 Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi
08.11.2017 14:18 RZP.271.76.4.2017 Przebudowa segmentu kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie przy ul. Perseusza 3 w ramach realizacji zadania „Przebudowa systemu kuchennego i inst.wod.-kan. i c.o. w PP Nr 9”
31.10.2017 09:49 RZP 271.78.2017 Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
27.10.2017 11:23 RZP.271.74.2017 Remont ul. Niedziałkowskiego wraz z miejscami postojowymi
24.10.2017 14:46 RZP 271.79.2017 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
12.10.2017 10:38 RZP.271.72.12.2017 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Rudnowskiej do ul. Henryka Głogowskiego w m. Głogów”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna