Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.08.2018 13:21 RZP.271.45.2.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
27.08.2018 11:36 RZP 271.46.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
23.08.2018 14:20 RZP.271.43.2.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 2 postępowanie
17.08.2018 14:41 RZP.271.40.2.2018 Remont drogi dojazdowej wraz miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30a-b
17.08.2018 14:40 RZP 271.39.2018 „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy budynku przy ul. Budowlanych 18-18G”
14.08.2018 13:16 RZP.271.41.2.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów - ul. Obr. Pokoju i ul. Legnicka
13.08.2018 12:41 RZP.271.33.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
09.08.2018 11:29 RZP.271.38.2018 Wykonanie zadania pn.: „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
07.08.2018 14:08 RZP.271.34.2.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów
02.08.2018 10:36 RZP.271.30.4.2018 Dostawa macierzy do Urzędu Miejskiego w Głogowie
20.07.2018 13:13 RZP.271.29.3.2018 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza - I etap
20.07.2018 12:07 RZP.271.28.4.2018 Wykonanie zadania pn. Przebudowa ul. Morcinka I i II etap
13.07.2018 13:42 RZP 271.27.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
25.06.2018 14:47 RZP.271.25.6.2018 Przystosowanie PP Nr 20 do przepisów ppoż - etap II
22.06.2018 14:59 RZP 271.26.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar Nadodrzański w Głogowie.
19.06.2018 12:09 RZP.271.23.13.2018 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa
19.06.2018 09:53 RZP.271.21.2018 Budowa ścieżek i alejek na cmentarzu przy ul. Świerkowej w Głogowie
12.06.2018 13:56 RZP 271.14.2018 Dostawa i montaz wyposażenia w ramach projektu Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów
23.05.2018 09:42 RZP.271.24.12.2018 Budowa przestrzeni miejskich - Bulwar nadodrzański
17.05.2018 12:05 RZP.271.23.3.2018 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - część I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
25.04.2018 11:56 RZP 271.12.2018 Przebudowa ul.Bolesława Śmiałego w Głogowie - II etap
25.04.2018 08:39 RZP.271.17.6.2018 Budowa drogi wraz z budową odwodnienia i oświetlenia oraz budową sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Wojska Polskiego w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. ”Droga dla skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkiem TBS Nr 15
23.04.2018 14:21 RZP 271.16.2018 Opracowanie dokumentacji technicznej na budynek Hospicjum
18.04.2018 08:13 RZP.271.18.3.2018 Przystosowanie PP nr 20 do przepisów ochrony ppoż
09.04.2018 14:24 RZP.271.19.4.2018 Dostawa komputerów
06.04.2018 15:02 RZP 271.11.2018 Wykonanie prac remontowych w ramach projektu „Pracownie przyrodnicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”
30.03.2018 10:43 RZP.271.10.10.2018 Remont jezdni, chodnika oraz ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Neptuna w ramach zadania pn.: „Ul. Neptuna II etap i III etap
30.03.2018 10:13 RZP.271.15.5.2018 Dostawa sprzętu i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Głogowie
19.03.2018 13:41 RZP.271.1.10.2018 Bieżące utrzymanie zieleni
16.03.2018 08:27 RZP.271.8.5.2018 Budowa odcinka drogi gminnej na dz. Nr 354 obręb XII Brzostów w Głogowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna