Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2019 11:17 RZP.271.22.12.2019 Rozstrzygniecie cz. IV postępowania "Dostawa sprzetu komputerowego oraz oprobramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie"
23.05.2019 11:10 RZP.271.22.11.2019 Rozstrzygniecie cz. II postępowania "Dostawa sprzetu komputerowego oraz oprobramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie"
30.04.2019 14:52 RZP 271.14.2019 Roboty budowlano-montażowe do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej”.
19.04.2019 09:15 RZP.271.10.17.2019 Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
29.03.2019 12:41 RZP 271.4.2019 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby UM w Głogowie
21.03.2019 12:52 RZP.271.11.3.2019 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – II etap
14.03.2019 10:36 RZP 271.69.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
12.03.2019 10:09 RZP.271.2.10.2019 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
21.02.2019 14:30 RZP 271.9.2019 Dostawa aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
01.02.2019 14:37 RZP 271.5.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
29.01.2019 12:23 RZP 271.66.2018 Remont drogi i chodników przy ul.Głowackiego
04.01.2019 15:05 RZP.271.65.28.2018 Wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej w Głogowie”
02.01.2019 12:40 RZP. 271.64.5.2018 Swiadczenie usług calodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa
23.11.2018 14:56 RZP.271.62.8.2018 „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza” – I etap” Poprawione pismo ws. wyboru oferty najkorzystniejszej
22.11.2018 11:56 RZP.271.62.5.2018 Wykonanie zadania pn. „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
16.11.2018 11:57 RZP 271.56.2018 Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze
31.10.2018 13:38 RZP.271.61.3.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
31.10.2018 11:04 RZP 271.57.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
19.10.2018 09:40 RZP.271.50.2018 Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
17.10.2018 11:32 RZP.271.55.4.2018 Poprawa jakości środowiska w gminie Miejskiej głogów- ul. Obr. pokoju i ul. Legnicka"
17.10.2018 10:47 RZP.271.52.8.2018 Budowa ulic na os. Stare Miasto w m. Głogów - ul. H. Kołłątaja (Etap2) i ul. Długa (Etap5-8)...
12.10.2018 15:00 RZP.271.59.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 4 postępowanie
04.10.2018 14:16 RZP.271.53.3.2018 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
02.10.2018 13:01 RZP.271.48.12.2018 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. W. Sikorskiego 19 w Głogowie
01.10.2018 15:24 RZP 271.36.2018 udzielenie kredytu długoterminowego
19.09.2018 13:35 RZP.271.51.2018 Zagospodarowanie terenu zielonego z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców przy ul. Dobrawy 2-8, dz. ewid. 583, obręb IX Żarków Miasto Głogów - 3 postępowanie
18.09.2018 13:59 RZP.271.44.5.2018 Remont drogi ul. Listopadowej w Głogowie...
12.09.2018 12:28 RZP. 42.4.2018 Przebudowa ul. Morcinka I i II etap
07.09.2018 11:51 RZP 271.49.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów ul.Obrońców Pokoju i Legnicka
29.08.2018 11:38 RZP 271.49.2018 Poprawa jakości środowiska w Gminie Miejskiej Głogów ul.Obrońców Pokoju i Legnicka

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna