Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2020 08:44 RZP.271.2.3.2020 Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
23.12.2019 10:05 RZP.271.50.4.2019 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2020
10.12.2019 12:51 RZP.271.51.5.2019 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa
06.12.2019 12:04 RZP.271.52.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
04.12.2019 11:41 RZP.271.53.3.2019 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
28.11.2019 14:40 RZP 271.41.2019 Letnie utrzymanie jezdni i chodników miasta Głogowa
26.11.2019 14:00 RZP.271.49.2.2019 Wykonanie zadania pn. „Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie”.
22.11.2019 13:19 RZP 271.48.2019 Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
21.11.2019 10:06 RZP.271.47.7.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2
07.11.2019 14:22 RZP 271.45.2019 Budowa drogi ul. Rzemieślniczej w Głogowie – etap I w ramach realizacji zadania pn. „Osiedle Złota Podkowa”
24.10.2019 13:05 RZP 271.46.2019 Przebudowa chodników na ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul.Kazimierza Wielkiego - droga wojewódzka nr 292 w Głogowie
15.10.2019 11:47 RZP.2721.43.3.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV przy ul. K. Wielkiego...
03.10.2019 15:08 RZP.271.40.3.2019 Wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16-22
03.10.2019 10:27 Rzp 271.39.2019 Remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych i gminnych na terenie miasta Głogowa
03.10.2019 10:14 RZP.271.32.4.2019 „Zimowe utrzymanie jezdni i chodników powiatowych i gminnych położonych w granicach administracyjnych miasta Głogowa w latach 2019 -2022”
02.10.2019 13:19 RZP.271.42.5.2019 Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania: "Podwórko bezpieczne międzypokoleniowe z siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Obrońców Pokoju
02.10.2019 12:10 RZP.271.35.9.2019 Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego mini placu zabaw na podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu, teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/ Strumykowa/ Wita Stwosza w Głogowie
01.10.2019 12:00 RZP.271.36.11.2019 Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B,B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – Sanitariaty”.
01.10.2019 11:55 RZP.271.33.2019 Konserwacja urzadzeń oświetlenia drogowego, parkowego oraz sygnalizacji świetlnej ...
16.09.2019 11:14 RZP.37.2.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
12.08.2019 14:32 RZP 271.34.2019 Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn Odbudowa budynku teatru
02.08.2019 15:03 RZP 271.29.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul.Kazmierza Wielkiego
19.07.2019 15:09 RZP 271.27.2019 „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 35.000.000,00 zł”
11.07.2019 08:53 RZP.271.28.3.2019 Budowa zatok parkingowych przy ul. Północnej w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „ul. Północna”
05.07.2019 15:16 RZP.271.30.2.2019 Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B, B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – sanitariaty”
02.07.2019 10:42 RZP 271.25.2019 Dostawa wyposażenia do zadania o nazwie „Zakup interaktywnego systemu treningowego z oprzyrządowaniem ( mobilna wirtualna strzelnica sportowa )”.
27.06.2019 12:04 RZP.271.17.2019 Odbiór, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
07.06.2019 15:08 RZP.271.24.2019 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
04.06.2019 08:48 RZP.271.22.19.2019 Rozstrzygnięcie I częśc postępowania "Dostawa sprzętu komputerowgo oraz oprogramowania"
31.05.2019 11:59 RZP 271.22.2019 Rozstrzygnięcie III częśc postępowania "Dostawa sprzętu komputerowgo oraz oprogramowania"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna