Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2021 11:11 RZP.271.31.14.2020 Budowa Hospicjum - etap I w ramach zadania pn. "Budowa Hospicjum - udział Gminy Miejskiej Głogów"
25.02.2021 09:13 RZP.271.32.19.2020 rozstrzygnięcie "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego (droga nr 12) i ul. Piłsudskiego w Głogowie na rondo w ramach zadania pn. ”Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. Piłsudskiego”
24.11.2020 15:09 RZP.271.27.5.2020 Świadczenie usługi całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa w roku 2021
24.11.2020 12:41 RZP.271.26.6.2020 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
20.11.2020 13:21 RZP271.29.2020 Wykonanie nw. zadań inwestycyjnych: Zadanie 1. pn. „Remont jezdni ul. Kazimierza Sprawiedliwego wraz z odwodnieniem w Głogowie” Zadanie 2. pn. „Przebudowa skrzyżowania dróg gminnych ul. Henryka Głogowskiego z ul. Kazimierza Sprawiedliwego”
05.11.2020 16:23 RZP.271.28.2020 Remont i przebudowa Placu zabaw przy PP nr 17 w Głogowie...- II postępowanie
22.10.2020 14:31 RZP.271.24.18.2020 Wykonanie II etapu drogi wraz z siecią oświetleniową przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „Droga do skomunikowania budynku koszarowego adaptowanego na budynek mieszkalny z budynkami TBS”
08.10.2020 09:56 RZP.271.22.8.2020 Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy PP 21 w Głogowie
01.10.2020 14:06 RZP.271.23.5.2020 Remont i przebudowa Placu zabaw przy PP nr 17 w Głogowie...
22.09.2020 14:49 RZP.271.20.38.2020 rozstrzygnięcie cz.IV - Dostawa sprzetu elektronicznego objęta projektemw ramach postępowania „ Dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie – część I i II w ramach zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”, część III i IV w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” w ramach RPO WD 2014-2020, Priorytet 10. Edukacja, Działanie 10.1.1. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. [1] (22.09.2020 14:42) [1] (22.09.2020 14:47)
22.09.2020 14:47 RZP.271.20.37.2020 rozstrzygnięcie cz.III - Dostawa wyposażenia do przedszkola nie wymająca montażu , objęta projektemw ramach postępowania „ Dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie – część I i II w ramach zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”, część III i IV w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” w ramach RPO WD 2014-2020, Priorytet 10. Edukacja, Działanie 10.1.1. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji. [1] (22.09.2020 14:42)
22.09.2020 14:42 RZP.271.20. 36.2020 rozstrzygnięcie cz.I - Dostawa wyposażenia dp przedszkola nie wymająca montażu w ramach postępowania „ Dostawa wyposażenia do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie – część I i II w ramach zadania pn. „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”, część III i IV w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Głogowie” w ramach RPO WD 2014-2020, Priorytet 10. Edukacja, Działanie 10.1.1. zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.
07.09.2020 13:13 RZP.271.20.16.2020 Dostawa wyposażenia do PP Nr 7 w Głogowie - unieważnienie części II (Dostawa komputerów i sprzetu elektronicznego)
06.08.2020 14:35 RZP 271.19.2020 Budowa dróg gminnych na oś. Piastów Śląskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia w ramach zadania pn. „Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich
14.07.2020 12:28 RZP.271.17.14.2020 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.VI
14.07.2020 12:25 RZP.271.17.13.2020 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.IV i cz.V
14.07.2020 12:22 RZP.271.17.12.2020 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa cz.III
14.07.2020 12:20 RZP.271.17.11.2020 Prace porządkowe wynajetym transportem na terenie miasta Głogowa cz.I i II
07.07.2020 09:22 RZP.271.18.3.2020 Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
30.06.2020 08:46 RZP.271.17.6.2020 Prace porządkowe wynajętym transportem na terenie miasta Głogowa - unieważnienie cz. VII
26.06.2020 14:54 RZP 271.15.2020 Przebudowa drogi ( ulicy Marii Konopnickiej) w Głogowie wraz z miejscami postojowymi, parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem w ramach realizacji zadania pn.Przebudowa PP nr 7 wraz z dojazdem od ul.Konopnickiej
19.06.2020 08:23 RZP.271.16.3.2020 Dostawa switchy modułowych do Urzędu Miejskiego w Głogowie
09.06.2020 11:34 RZP.271.13.2020 Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 17.800.000 zł
21.05.2020 08:10 RZP.271.9.4.2020 Bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja drzew oraz wywóz odpadów z cmentarzy
15.05.2020 08:19 RZP 271.8.2020 Rewitalizacja podwórka w kwartale:Rynek,Grodzka,Garncarska ,Słodowa w Głogowie.
13.05.2020 15:18 RZP 271.12.2020 „Zagospodarowanie wód opadowych w Gminie Miejskiej Głogów”
08.04.2020 12:29 RZP 271.7/2020 „Roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury – dokończenie zadania”.
05.03.2020 09:24 RZP.271.1.3.2020 „Bieżące utrzymanie zieleni – Sektor I i II oraz pielęgnacja drzew”
25.02.2020 08:10 RZP.271.4.2020 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Legnickiej, ul. Piłsudskiego i ul. Poniatowskiego - dokumentacja
24.02.2020 08:50 RZP.271.3.2020 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych miasta Głogowa

1 2 3 4 5 6 następna