Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2019 13:19 RZP.271.42.5.2019 Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania: "Podwórko bezpieczne międzypokoleniowe z siłownia na świeżym powietrzu przy ul. Obrońców Pokoju
02.10.2019 12:10 RZP.271.35.9.2019 Dostawa i montaż urządzeń w ramach zadania: "Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego mini placu zabaw na podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu, teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/ Strumykowa/ Wita Stwosza w Głogowie
01.10.2019 12:00 RZP.271.36.11.2019 Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B,B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – Sanitariaty”.
16.09.2019 11:14 RZP.37.2.2019 Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich – blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej, dz. nr 2/4 obr. 9 ”Żarków” m. Głogów, w ramach realizacji zadania pn. „Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2”
12.08.2019 14:32 RZP 271.34.2019 Dostawa wyposażenia w ramach zadania pn Odbudowa budynku teatru
02.08.2019 15:03 RZP 271.29.2019 Rozbudowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego przy ul.Kazmierza Wielkiego
19.07.2019 15:09 RZP 271.27.2019 „Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Głogów w wysokości 35.000.000,00 zł”
11.07.2019 08:53 RZP.271.28.3.2019 Budowa zatok parkingowych przy ul. Północnej w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „ul. Północna”
05.07.2019 15:16 RZP.271.30.2.2019 Remont zapleczy sanitarnych i gospodarczych segmentu DB1-A, DB1-B, B i D Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie w ramach realizacji zadania pn. „SP 3 – sanitariaty”
02.07.2019 10:42 RZP 271.25.2019 Dostawa wyposażenia do zadania o nazwie „Zakup interaktywnego systemu treningowego z oprzyrządowaniem ( mobilna wirtualna strzelnica sportowa )”.
27.06.2019 12:04 RZP.271.17.2019 Odbiór, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Głogowa
07.06.2019 15:08 RZP.271.24.2019 Prowadzenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Głogowie przy ul. Żukowickiej 1a
04.06.2019 08:48 RZP.271.22.19.2019 Rozstrzygnięcie I częśc postępowania "Dostawa sprzętu komputerowgo oraz oprogramowania"
31.05.2019 11:59 RZP 271.22.2019 Rozstrzygnięcie III częśc postępowania "Dostawa sprzętu komputerowgo oraz oprogramowania"
23.05.2019 11:17 RZP.271.22.12.2019 Rozstrzygniecie cz. IV postępowania "Dostawa sprzetu komputerowego oraz oprobramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie"
23.05.2019 11:10 RZP.271.22.11.2019 Rozstrzygniecie cz. II postępowania "Dostawa sprzetu komputerowego oraz oprobramowania biurowego do Urzędu Miejskiego w Głogowie"
30.04.2019 14:52 RZP 271.14.2019 Roboty budowlano-montażowe do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz z miejscami postojowymi oraz przebudowa ul. Świętojańskiej”.
19.04.2019 09:15 RZP.271.10.17.2019 Budowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 7 w Głogowie przy ul. Moniuszki 4a, w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa PP Nr 7 wraz z dojazdem od ul. Konopnickiej”
29.03.2019 12:41 RZP 271.4.2019 Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby UM w Głogowie
21.03.2019 12:52 RZP.271.11.3.2019 Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – II etap
14.03.2019 10:36 RZP 271.69.2018 Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi
12.03.2019 10:09 RZP.271.2.10.2019 Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem oraz wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ramach realizacji zadania pn.: „Remont ul. Reja” w Głogowie
21.02.2019 14:30 RZP 271.9.2019 Dostawa aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
01.02.2019 14:37 RZP 271.5.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i aplikacji w ramach projektu„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych
29.01.2019 12:23 RZP 271.66.2018 Remont drogi i chodników przy ul.Głowackiego
04.01.2019 15:05 RZP.271.65.28.2018 Wykonanie zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Krochmalnej w Głogowie”
02.01.2019 12:40 RZP. 271.64.5.2018 Swiadczenie usług calodobowej obsługi monitoringu wizyjnego miasta Głogowa
23.11.2018 14:56 RZP.271.62.8.2018 „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru budynku Ratusza” – I etap” Poprawione pismo ws. wyboru oferty najkorzystniejszej
22.11.2018 11:56 RZP.271.62.5.2018 Wykonanie zadania pn. „Wymiana istniejącego systemu sygnalizacji alarmu pożaru w budynku Ratusza – I etap”
16.11.2018 11:57 RZP 271.56.2018 Transport i unieszkodliwianie nielegalnie zmagazynowanych odpadów przy ulicy Południowej 8 w Głogowie – wykonanie zastępcze

1 2 3 4 5 6 następna