Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2014 10:25 WO.DOK.0050.103.2014 Zarządzenie Nr 103/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
28.05.2014 11:16 WO.DOK.0050.94.2014 Zarządzenie Nr 94/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.05.2014 08:51 WO.DOK.0050.80.2014 Zarządzenie Nr 80/2014 w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
12.05.2014 08:48 WO.DOK.0050.81.2014 Zarządzenie Nr 81/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
28.04.2014 13:32 WO.DOK.0050.46.2014 Zarządzenie Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
16.04.2014 13:08 WO.DOK.0050.59.2014 Zarządzenie Nr 59/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetarowej
10.04.2014 10:11 WO.DOK.0050.58.2014 Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty
27.03.2014 12:01 WO.DOK.0050.50.2014 Zarządzenie Nr 50/2014 w sprawie zniesienia odrębnej własności lokali, zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, rozwiązania prawa użytkowania wieczystego oraz ustanowienia odrębnej własności
28.02.2014 14:35 WO.DOK.0050.8.2014 Zarządzenie nr 8/2014 PMG z dnia 17 stycznia 2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
28.02.2014 08:20 WO.DOK.0050.39.2014 Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.02.2014 11:41 Zarządzenie Nr 15/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania sądu konkursowego w związku z wszczęciem postępowania na opracowanie „Koncepcji architektoniczno - urban
06.02.2014 09:48 WO.DOK.0050.19.2014 Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.02.2014 09:44 WO.DOK.0050.18.2014 Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
06.02.2014 09:41 WO.DOK.0050.17.2014 Zarządzenie Nr 17/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.02.2014 09:36 WO.DOK.0050.16.2014 Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
27.01.2014 10:28 WO.DOK.0050.5.2014 Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
11.12.2013 10:17 WO.DOK.0050.209.2013 Zarządzenie Nr 209/2013 w sprawie: zamiany ruchomości na nieruchomość gruntową zabudowaną
03.12.2013 08:21 WO.DOK.0050.204.2013 Zarządzenie Nr 204/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
25.11.2013 10:15 WO.DOK.0050.191.2013 Zarządzenie Nr 191/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
25.11.2013 10:11 WO.DOK.0050.192.2013 Zarządzenie Nr 192/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
25.11.2013 10:04 WO.DOK.0050.201.2013 Zarządzenie Nr 201/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
08.11.2013 08:28 WO.DOK.0050.182.2013 Zarządzenie Nr 182/2013 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych
06.11.2013 09:08 WO.DOK.0050.176.2013 Zarządzenie Nr 176/2013 w sprawie; odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

poprzednia 1 2