Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2014 12:11 WO.DOK.0050.227.2014 Zarządzenie Nr 227/2014 w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
23.10.2014 11:16 WO.DOK.0050.225.2014 Zarządzenie Nr 225/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
10.10.2014 09:42 WO.DOK.0050.215.2014 Zarządzenie Nr 215/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.10.2014 09:39 WO.DOK.0050.214.2014 Zarządzenie Nr 214/2014 w sprawie; ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
09.10.2014 08:54 WO.DOK.0050.220.2014 Zarządzenie 220/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.10.2014 08:51 WO.DOK.0050.219.2014 Zarządzenie Nr 219/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.10.2014 08:47 WO.DOK.0050.218.2014 Zarządzenie nr 218/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.10.2014 08:43 WO.DOK.0050.213.2014 Zarządzenie Nr 213/2014 w sprawie: rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty
08.10.2014 11:44 WO.DOK.0050.216.2014 Zarządzenie Nr 216/2014 w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi
07.10.2014 11:44 WO.DOK.0050.210.2014 Zarządzenie Nr 210/2014 w sprawie nabycia do zasobów Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
24.09.2014 09:30 WO.DOK.0050.206.2014 Zarządzenie Nr 206/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
24.09.2014 09:22 WO.DOK.0050.204.2014 Zarządzenie Nr 204/2014 w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości niezabudowanej ul.Legnicka-Obr.Pokoju, na okres 3 m-cy
11.09.2014 10:05 WO.DOK.0050.196.2014 Zarządzenie Nr 196/2014 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 miesięcy części nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem usługowym
10.09.2014 09:38 WO.DOK.0050.195.2014 Zarządzenie Nr 195/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
10.09.2014 09:34 WO.DOK.0050.194.2014 Zarządzenie Nr 194/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
28.08.2014 10:16 WO.DOK.0050.177.2014 Zarządzenie Nr 177/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
28.08.2014 10:08 WO.DOK.0050.174.2014 Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
28.08.2014 09:01 WO.DOK.0050.189.2014 Zarządzenie Nr 189/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
28.08.2014 08:54 WO.DOK.0050.187.2014 Zarządzenie Nr 187/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
25.08.2014 10:01 WO.DOK.0050.188.2014 Zarządzenie Nr 188/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
13.08.2014 08:56 WO.DOK.0050.180.2014 Zarządzenie Nr 180/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
30.07.2014 12:50 WO.DOK.0050.88.2014 Zarządzenie Nr 88/2014 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miejskiej Głogów na 2014 r.
25.07.2014 12:51 WO.DOK.0050.169.2014 Zarządzenie Nr 169/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
22.07.2014 08:28 WO.DOK.0050.131.2014 Zarządzenie Nr 131/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
16.07.2014 10:13 WO.DOK.0050.128.2014 Zarządzenie Nr 128/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
14.07.2014 11:37 WO.DOK.0050.126.2014 Zarządzenie Nr 126/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
09.07.2014 09:42 WO.DOK.0050.123.2014 Zarządzenie Nr 123/2014 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 miesięcy części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
02.07.2014 08:28 WO.DOK.0050.115.2014 Zarządzenie Nr 115/2014 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 1 miesiąca części nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym nietrwale związanym z gruntem
02.07.2014 08:24 WO.DOK.0050.108.2014 Zarządzenie Nr 108/2014 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego
06.06.2014 08:59 WO.DOK.0050.104.2014 Zarządzenie Nr 104/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1 2 następna