Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.07.2017 08:10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich -jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
21.07.2017 08:06 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
19.07.2017 08:18 WK.DOŚ.6220.1.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
13.07.2017 11:11 AB.6740.802.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
29.06.2017 14:59 WRM.DPiA.6733.3.10.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 (ul.Rudnowska) w zakresie budowy jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ..."
23.06.2017 09:41 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
25.05.2017 10:11 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie – część II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
19.05.2017 08:57 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.05.2017 10:49 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.05.2017 10:45 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.05.2017 10:41 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.05.2017 13:40 WRM.DPiA.6733.3.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 (ul. Rudnowska) w zakresie budowy jezdni, zatok autobusowych, miejsc postojowych, chodników wraz z odwodnieniem i oświetleniem - dz. o nr geod. 201/2, 241/1, 241/2 i 209/2 położone w obrębie 7 Stare Miasto w Głogowie"
21.04.2017 08:30 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
21.04.2017 08:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie.
13.04.2017 12:25 WRM.DPiA.6733.1.8.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: "Budowa hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem zewnętrznym, wjazdem na działkę oraz parkingiem"
11.04.2017 10:33 AB.6740.817,2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
15.03.2017 14:57 WRM.DPiA.6733.1.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa hali produkcyjnej mebli tapicerowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, ogrodzeniem zewnętrznym, wjazdem na działkę oraz parkingiem - dz. o nr geod. 3,4,5,6 i 7 położone w obrębie IV Chrobry w Głogowie
20.01.2017 11:50 Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez Gminę Miejską Głogów w 2017 roku
13.01.2017 09:11 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - STN
13.01.2017 09:08 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich terenów nadodrzańskich w Głogowie
13.01.2017 09:05 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
13.01.2017 09:02 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
13.01.2017 08:58 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
21.12.2016 08:59 WRM.DPiA.6733.2.9.2016.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabla 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-142 oraz wymiana kabla L-881 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-201 w miejscowości Głogów”- dz.441/5, 441/16, 451, 440/2 i 441/17, obr. 9 „Żarków”
20.12.2016 10:15 AB.6740.542.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
16.12.2016 09:00 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
25.11.2016 10:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
08.11.2016 08:24 WRM.DPiA.6733.2.2.2016.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabla 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-142 oraz wymiana kabla L-881 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-201 w miejscowości Głogów”- dz.441/5, 441/16, 451, 440/2 i 441/17, obr. 9 „Żarków”
10.10.2016 14:58 AB.6740.524.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
30.09.2016 14:10 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna