Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2017 09:02 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
13.01.2017 08:58 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
21.12.2016 08:59 WRM.DPiA.6733.2.9.2016.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabla 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-142 oraz wymiana kabla L-881 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-201 w miejscowości Głogów”- dz.441/5, 441/16, 451, 440/2 i 441/17, obr. 9 „Żarków”
20.12.2016 10:15 AB.6740.542.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
16.12.2016 09:00 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
25.11.2016 10:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
08.11.2016 08:24 WRM.DPiA.6733.2.2.2016.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabla 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-142 oraz wymiana kabla L-881 20kV od mufy przelotowej w okolicy H.Głogowskiego do ST-201 w miejscowości Głogów”- dz.441/5, 441/16, 451, 440/2 i 441/17, obr. 9 „Żarków”
10.10.2016 14:58 AB.6740.524.2016 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
30.09.2016 14:10 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
15.09.2016 11:25 IF-PP.746.49.2016.OP OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
08.09.2016 08:43 WRM.DPiA.6733.1.10.2016.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 20kV wraz z kanalizacją teletechniczną od stacji 110/21kV GPZ Brzostów ...dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia SN 20kV nr L-812 – dz. nr geod. 706 i 746 – obręb 16 Huta” w Głogowie - w ramach zadania pn.”Modernizacja linii napowietrznej SN 20kV nr L-812. Wymiana przewodów w systemie PAS na odcinku relacji sł. 9/812 - 36/812 i odgałęzieniem ST-812-2 oraz skablowanie odcinka pod liniami 110kV”
08.08.2016 12:45 IF-PP.746.49.2016.OP OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
26.07.2016 12:24 WRM.DPiA.6733.1.3.2016.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. budowa odcinka linii kablowej średniego napięcia SN 20kV nr L - 812 – dz. nr geod. 706 i 746 – obręb 16 ”Huta” w Głogowie
22.07.2016 11:35 Obwieszczenie Starosty Głogowskiego
20.07.2016 13:21 WRM.DPiA.6730.30.7.2016.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. ”Rozbudowa składowiska odpadów przemysłowych Biechów II – podniesienie rzędnych składowania (korony składowiska do rzędnej 104,7m npm)” – działki o nr geod. 35/1 i 35/5 w obrębie 16”Huta” w Głogowie.
20.07.2016 12:13 WK.DOŚ.6220.12.2016.8 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
19.07.2016 14:22 WRM.DPiA.6730.31.6.2016.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. ”Budowa rurociągu ścieków kwaśnych z Huty Miedzi „Głogów I” do Huty Miedzi „Głogów II” – działki o nr geod. 18/10, 789/4, 825/1, 825/4, 837/1, 839/2, 839/5, 839/8 i 866 położone w obrębie 16 ”Huta” w Głogowie.
15.07.2016 08:50 WRM.DPiA.6730.32.6.2016.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy Nr 32/2016 dla zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa instalacji lokalnej wentylacji znad kadzi i gardzieli konwertorów w Hucie Miedzi Głogów II” – dz.839/10, 838/2, 839/4, obręb 16 „Huta”
28.06.2016 10:56 WRM.DPiA.6730.32.2.2016.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa instalacji lokalnej wentylacji znad kadzi i gardzieli konwertorów w Hucie Miedzi Głogów II” – dz.839/10, 838/2, 839/4, obręb 16 „Huta”.
27.06.2016 13:39 WRM.DPiA.6730.31.2.2016.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. ”Budowa rurociągu ścieków kwaśnych z Huty Miedzi „Głogów I” do Huty Miedzi „Głogów II” – działki o nr geod. 18/10, 789/4, 825/1, 825/4, 837/1, 839/2, 839/5, 839/8 i 866 położone w obrębie 16”Huta” w Głogowie.
23.06.2016 14:05 WRM.DPiA.6730.30.2.2016.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. ”Rozbudowa składowiska odpadów przemysłowych Biechów II – podniesienie rzędnych składowania (korony składowiska do rzędnej 104,7m npm)” – działki o nr geod. 35/1 i 35/5 w obrębie 16 ”Huta” w Głogowie.
09.06.2016 09:20 WK.DOŚ.6220.14.2016.7 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
08.06.2016 08:14 WK.DOŚ.6220.10.2016.7 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
02.06.2016 12:15 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
25.05.2016 07:43 WR.5532.4.3.2016.BB ZAWIADOMIENIE DOLNOSLASKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
20.05.2016 10:12 obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zm. mpzp Starego Miasta
20.05.2016 10:09 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia zmiany mpzp Starego Miasta
20.05.2016 10:00 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
17.05.2016 09:17 WK.DOŚ.6220.3.2016 Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
12.05.2016 11:08 AB.6740.59.2016 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna