Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 13:43 WK.DOŚ.6220.43.2017.7 Obwieszczenie o wydanej decyzji
01.12.2017 13:13 WK.DOŚ.6220.34.2017.7 Obwieszczenie o wydanej decyzji
29.11.2017 14:50 WRM.DPiA.6733.8.9.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa linii kablowej 20kV - dz. o nr. geod. 227, obręb I Nadodrze w Głogowie
29.11.2017 12:02 WRM.DPiA.6733.6.9.2017.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845 - wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów- dz.441/2, 441/19, 441/20, 440/2, 451, 527 i 531/1, obr. IX „Żarków”
28.11.2017 08:03 OBWIESZCZENIE
28.11.2017 07:58 IF.-PP.746.63.2017.GM2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
21.11.2017 14:33 WRM.DPiA.6733.7.10.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa linii energetycznych SN-20kV - dz. 451, obręb IX Żarków"
09.11.2017 11:19 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
09.11.2017 11:16 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
09.11.2017 10:55 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: osiedla Kopernika, Śródmieścia, osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D), terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2, osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich”, osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe”, Starego Miasta, terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki”
03.11.2017 09:28 WRM.DPiA.6733.8.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn "Budowa linii kablowej 20kV" - dz. o nr geod. 227 obr. I Nadodrze.
30.10.2017 15:46 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów na terenie miasta Głogowa.
27.10.2017 08:06 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
25.10.2017 12:13 WRM.DPiA.6733.7.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa linii energetycznych SN-20kV" - dz. 451 obr. IX Żarków
16.10.2017 13:48 WRM.DPiA.6733.5.12.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Głogowie w pasie drogowym ulicy krajowej nr 12 - dz. o nr geod. 156 - obręb Kopernik"
13.10.2017 10:48 WRM.DPiA.6733.6.2.2017.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845- wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów”- dz.441/2, 441/19, 441/20, 440/2, 451, 527 i 531/1, obr. 9 „Żarków”
05.10.2017 09:44 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
05.10.2017 09:42 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
25.09.2017 08:39 WK.DOŚ.6220.30.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
15.09.2017 13:12 AB.6740.252.2017 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
08.09.2017 09:32 WEiSS.DKiS.425.10.2017 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie poza konkursowym.
23.08.2017 10:08 WRM.DPiA.6733.5.2.2017.DC Obwieszczenie Prezydenta o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Głogowie w pasie drogowym ulicy krajowej nr 12
18.08.2017 09:00 WK.DOŚ.6220.16.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
03.08.2017 13:29 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
03.08.2017 13:27 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie
03.08.2017 13:24 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika” w Głogowie
28.07.2017 00:00 1322/07/2017 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp osiedli „Hutnik I”- „Hutnik II” - „Słoneczne” - „Sportowe” w Głogowie – część I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
21.07.2017 08:10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich -jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie
21.07.2017 08:06 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
19.07.2017 08:18 WK.DOŚ.6220.1.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna