Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2018 13:57 WRM.DPiA.6733.2.9.2018.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego, dz. nr 274/1, obręb 4 "Chrobry" w Głogowie
04.04.2018 09:58 WK.DOŚ.6220.55.2017.9 Obwieszczenie
04.04.2018 09:55 WK.DOŚ.6220.52.2017.13 Obwieszczenie o wydanej decyzji
04.04.2018 09:50 WK.DOŚ.6220.1.2018.7 Obwieszczenie
23.03.2018 09:20 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
16.03.2018 07:44 WK.DOŚ.6220.55.2017.7 Zawiadomienie-obwieszczenie
09.03.2018 08:44 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
08.03.2018 13:38 WRM.DPiA.6733.1.7.2018.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 w Głogowie w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego" - dz. nr 357 obr. XIII
05.03.2018 09:26 WRM.DPiA.6730.2.2.1.2018.GZ Obwieszczenie o wszczęciu powtórnego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną – dz. 22/15 i 22/17, obr.1 „Nadodrze”.
26.02.2018 09:46 WRM.DPiA.6730.1.7.2018.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" - działki o nr geod. 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położonych w obrębie XVI Huta w Głogowie
23.02.2018 09:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
22.02.2018 12:45 WRM.DPiA.6730.2.2.2018.GZ Obwieszczenie Prezydenta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla rozbudowy i przebudowy istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną – dz. 22/15 i 22/17, obr.1 „Nadodrze”.
16.02.2018 09:02 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.02.2018 08:46 WRM.DPiA.6733.2.2.2018.GZ Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego – dz. 274/1, obr. 4 „Chrobry”
02.02.2018 09:15 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo – usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
30.01.2018 10:12 WRM.DPiA.6730.12.7.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: Budowa sieci wod.-kan. w tamach inwestycji "Budowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną częścią dla odpadów niebezpiecznych Biechów III ..."
19.01.2018 13:50 WRM.DPiA.6733.1.2.2018.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu niskiego ciśnienia PE DE 160 w Głogowie w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego w Głogowie - dz. o nr geod. 357 - obręb 13 "Brzostów" w Głogowie
18.01.2018 12:37 WK.DOŚ.6220.45.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
08.01.2018 14:38 WRM.DPiA.6730.1.2.2018.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Zabudowa dwóch kotłów wodnych, gazowych o mocy cieplnej 30MWt każdy" działki 18/14, 33/1, 33/2, 679/1, 679/2, 736/7, 743/2, 793/13, 794, 806/2, 839/8, 850, 871 i 872 położone w obrębie XVI Huta w Głogowie
08.01.2018 13:23 WK.DOŚ.6220.55.2017.4 Zawiadomienie-obwieszczenie
22.12.2017 08:38 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
08.12.2017 12:48 WK.DOŚ.6220.42.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji
06.12.2017 14:26 WRM.DPiA.6730.12.2.2017.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa sieci wod.-kan. (wody bytowej, p.poż. oraz kanalizacji przemysłowej) obsługujących składowisko odpadów Biechów III
05.12.2017 13:43 WK.DOŚ.6220.43.2017.7 Obwieszczenie o wydanej decyzji
01.12.2017 13:13 WK.DOŚ.6220.34.2017.7 Obwieszczenie o wydanej decyzji
29.11.2017 14:50 WRM.DPiA.6733.8.9.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa linii kablowej 20kV - dz. o nr. geod. 227, obręb I Nadodrze w Głogowie
29.11.2017 12:02 WRM.DPiA.6733.6.9.2017.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845 - wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów- dz.441/2, 441/19, 441/20, 440/2, 451, 527 i 531/1, obr. IX „Żarków”
28.11.2017 08:03 OBWIESZCZENIE
28.11.2017 07:58 IF.-PP.746.63.2017.GM2 OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
21.11.2017 14:33 WRM.DPiA.6733.7.10.2017.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. "Budowa linii energetycznych SN-20kV - dz. 451, obręb IX Żarków"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna