Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2019 08:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
18.04.2019 08:45 WOŚ.DŚ.6220.1.2018 Obwieszczenie
11.04.2019 08:19 WRM.DPiA.6733.2.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN 20 kV L-814 i kanalizacji kablowej w ramach zadania pn. Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabli 20 kV od ST-62 do R-814-63 i ST – 62 do ST – 179 w m. Głogów” - działka o nr geod. 340 – obręb 13”Brzostów” oraz działka o nr geod. 454– obręb 5”Kosciuszki” w Głogowie
08.04.2019 12:48 WRM.DPiA.6733.1.9.2019.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2019 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – odcinek linii kablowej niskiego napięcia przy ul.Rudnowskiej w Głogowie (dz. o nr geod. 209/2, obr.7 „Stare Miasto”)
22.03.2019 10:33 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
18.03.2019 14:37 WRM.DPiA.6733.2.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
08.03.2019 08:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
08.03.2019 08:43 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
27.02.2019 12:18 Obwieszczenie - Program Ochrony Środowiska dla GMG
20.02.2019 11:21 WK.DOŚ.6220.14.2018 Obwieszczenie
19.02.2019 11:18 WRM.DPiA.6733.1.2.2019.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – odcinek linii kablowej niskiego napięcia przy ul.Rudnowskiej w Głogowie (dz. o nr geod. 209/2, obr.7 „Stare Miasto”)
14.02.2019 13:33 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2019 ROKU
13.02.2019 10:50 WK.DOŚ.6220.18.2018 Obwieszczenie
21.01.2019 13:54 AB.6740.450.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
18.01.2019 11:58 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
11.01.2019 08:54 WK.DOŚ.6220.11.2018 Obwieszczenie
14.12.2018 09:40 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
14.12.2018 09:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa w Głogowie
30.11.2018 08:52 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
23.11.2018 12:54 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
29.10.2018 08:04 IZ.BWiP.271.2.1.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie konsultacji społecznych projektu "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej na terenie Głogowa"
24.10.2018 10:50 WRM.DPiA.6733.6.8.2018.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz.227, położonej w obrębie 1 „Nadodrze” w Głogowie (ul.Sikorskiego) dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul.Świerkowej na dz. o nr geod. 393/8, obr.13 „Brzostów”
17.10.2018 09:51 WK.DOŚ.6220.8.2018 Obwieszczenie
27.09.2018 08:04 WRM.DPiA.6733.8.2.2018.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie dz. 227 obr. I Nadodrze - ul. Sikorskiego dla potrzeb budynku usługowego zlokalizowanego przy ul. Świerkowej na dz. nr 393/8 obr. XIII Brzostów
24.08.2018 13:31 WK.DOŚ.6220.5.2018 Obwieszczenie
16.07.2018 08:35 IZ.BWiP.271.2.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przystąpienia do opracowania analizy kosztów i korzyści dotyczących wykorzystania autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji zbiorowej
06.07.2018 09:28 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: terenu osiedla „Chrobry - T. Kościuszki” w Głogowie, osiedla „Kopernika” w Głogowie - etap I.
29.06.2018 09:28 WRM.DPiA.6733.5.10.2018.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia drogowego ul. Kolejowej w Głogowie - działka o nr geod. 50/3 – obręb 12 ”Górkowo” w Głogowie
29.06.2018 09:23 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
11.06.2018 13:51 WRM.DPiA.6733.4.11.2018.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Połączenie napowietrznych linii 110kV od ist. S-458 od słupa nr 101 do słupa nr 1 linii S-485a” - działka o nr geod. 1 – obręb 13”Brzostów” w Głogowie oraz działka o nr geod. 436 – obręb Ruszowice gm. Głogów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna