Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.6.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
29.11.2019 10:45 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
29.11.2019 10:37 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
29.11.2019 10:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
29.11.2019 10:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie
20.11.2019 15:09 WRM.DPiA.6733.5.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta o wydanej decyzji
05.11.2019 14:40 WRM.DPiA.6733.4.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji
28.10.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.5.2.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta
27.09.2019 11:04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
17.09.2019 10:02 WOŚ.DŚ.6220.18.2019 Obwieszczenie
06.09.2019 09:32 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowoskładowej w Głogowie
06.09.2019 09:12 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
06.09.2019 09:07 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
17.07.2019 13:34 Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
31.05.2019 08:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
11.04.2019 08:19 WRM.DPiA.6733.2.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN 20 kV L-814 i kanalizacji kablowej w ramach zadania pn. Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabli 20 kV od ST-62 do R-814-63 i ST – 62 do ST – 179 w m. Głogów” - działka o nr geod. 340 – obręb 13”Brzostów” oraz działka o nr geod. 454– obręb 5”Kosciuszki” w Głogowie
08.04.2019 12:48 WRM.DPiA.6733.1.9.2019.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2019 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – odcinek linii kablowej niskiego napięcia przy ul.Rudnowskiej w Głogowie (dz. o nr geod. 209/2, obr.7 „Stare Miasto”)
22.03.2019 10:33 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
18.03.2019 14:37 WRM.DPiA.6733.2.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
08.03.2019 08:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
08.03.2019 08:43 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
27.02.2019 12:18 Obwieszczenie - Program Ochrony Środowiska dla GMG
19.02.2019 11:18 WRM.DPiA.6733.1.2.2019.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – odcinek linii kablowej niskiego napięcia przy ul.Rudnowskiej w Głogowie (dz. o nr geod. 209/2, obr.7 „Stare Miasto”)
14.02.2019 13:33 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2019 ROKU
21.01.2019 13:54 AB.6740.450.2018 OBWIESZCZENIE STAROSTY GŁOGOWSKIEGO
18.01.2019 11:58 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
11.01.2019 08:54 WK.DOŚ.6220.11.2018 Obwieszczenie
14.12.2018 09:40 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
14.12.2018 09:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Złota Podkowa w Głogowie
30.11.2018 08:52 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna