Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2019 10:37 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
29.11.2019 10:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
29.11.2019 10:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie
28.11.2019 09:22 WOŚ.DŚ.6220.42.2019 Obwieszczenie
28.11.2019 09:19 WOŚ.DŚ.6220.35.2019 Obwieszczenie
26.11.2019 14:03 WOŚ.DŚ.6220.36.2019 Obwieszczenie
26.11.2019 13:58 WOŚ.DŚ.6220.40.2019 Obwieszczenie
20.11.2019 15:09 WRM.DPiA.6733.5.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta o wydanej decyzji
18.11.2019 12:53 WOŚ.DŚ.6220.31.2019 Obwieszczenie
05.11.2019 14:40 WRM.DPiA.6733.4.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji
28.10.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.5.2.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta
09.10.2019 11:09 WOŚ.DŚ.6220.26.2019 Zawiadomienie
09.10.2019 10:57 WOŚ.DŚ.6220.26.2019 Obwieszczenie
27.09.2019 11:04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
17.09.2019 10:02 WOŚ.DŚ.6220.18.2019 Obwieszczenie
06.09.2019 09:32 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowoskładowej w Głogowie
06.09.2019 09:12 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
06.09.2019 09:07 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06.09.2019 09:06 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.8 Zawiadomienie
04.09.2019 11:09 WOŚ.DŚ.6220.24.2019 Obwieszczenie
30.08.2019 10:14 WOŚ.DŚ.6220.26.2019 Zawiadomienie
23.07.2019 08:19 WOŚ.DŚ.6220.19.2019 Obwieszczenie
18.07.2019 10:14 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.6 Zawiadomienie
17.07.2019 13:34 Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
03.07.2019 13:21 WOŚ.DŚ.6220.12.2019 Obwieszczenie
03.07.2019 12:06 WOŚ.DŚ.6220.11.2019 Obwieszczenie
03.07.2019 09:00 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.3 Zawiadomienie
12.06.2019 09:17 WOŚ.DŚ.6220.2.2019 Obwieszczenie
05.06.2019 08:34 WOŚ.DŚ.6220.15.2019 Obwieszczenie
31.05.2019 10:44 WOŚ.DŚ.6220.9.2019 Obwieszczenie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna