Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2020 11:28 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2020 ROKU
10.02.2020 14:59 WRM.DPiA.6733.1.2.2020.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
28.01.2020 09:41 WO.DOK.0050.1.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie: dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2020 r.
22.01.2020 15:12 WRM.DPiA.6733.7.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o wydanej decyzji
08.01.2020 12:46 WRM.DPiA.6733.6.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Rozbiórka linii napowitrznej 110kV S-451 na odcinku od GPZ Żukowice do słupa 15 oraz budowa nowego odcinka w miejscu zdemontowanego
13.12.2019 09:39 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”, Ostrowa Tumskiego w Głogowie, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
06.12.2019 11:58 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
04.12.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.6.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
29.11.2019 10:45 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
29.11.2019 10:37 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
29.11.2019 10:28 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie
29.11.2019 10:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Górka”-„Piastów” w Głogowie
20.11.2019 15:09 WRM.DPiA.6733.5.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta o wydanej decyzji
05.11.2019 14:40 WRM.DPiA.6733.4.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji
28.10.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.5.2.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta
27.09.2019 11:04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
17.09.2019 10:02 WOŚ.DŚ.6220.18.2019 Obwieszczenie
06.09.2019 09:32 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowoskładowej w Głogowie
06.09.2019 09:12 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu szpitala i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i Kościuszki w Głogowie
06.09.2019 09:07 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
17.07.2019 13:34 Obwieszczenie o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
31.05.2019 08:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
11.04.2019 08:19 WRM.DPiA.6733.2.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN 20 kV L-814 i kanalizacji kablowej w ramach zadania pn. Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabli 20 kV od ST-62 do R-814-63 i ST – 62 do ST – 179 w m. Głogów” - działka o nr geod. 340 – obręb 13”Brzostów” oraz działka o nr geod. 454– obręb 5”Kosciuszki” w Głogowie
08.04.2019 12:48 WRM.DPiA.6733.1.9.2019.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2019 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – odcinek linii kablowej niskiego napięcia przy ul.Rudnowskiej w Głogowie (dz. o nr geod. 209/2, obr.7 „Stare Miasto”)
22.03.2019 10:33 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
18.03.2019 14:37 WRM.DPiA.6733.2.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
08.03.2019 08:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
08.03.2019 08:43 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
27.02.2019 12:18 Obwieszczenie - Program Ochrony Środowiska dla GMG
19.02.2019 11:18 WRM.DPiA.6733.1.2.2019.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – odcinek linii kablowej niskiego napięcia przy ul.Rudnowskiej w Głogowie (dz. o nr geod. 209/2, obr.7 „Stare Miasto”)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna