Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2020 08:43 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
16.11.2020 11:41 WOŚ.DŚ.6220.48.2019.10 Obwieszczenie
18.09.2020 10:50 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
04.09.2020 10:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
13.08.2020 09:43 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
13.08.2020 09:36 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie
24.07.2020 09:34 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
10.07.2020 09:56 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Głogowie
10.07.2020 09:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo - usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06.07.2020 09:56 WO.DOK.0050.110.2020 Zarządzenie nr 110 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r.
26.06.2020 11:26 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie
10.04.2020 09:26 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów
10.04.2020 09:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
03.04.2020 13:24 WOŚ.Dś.6220.52.2019.7 Obwieszczenie
23.03.2020 09:15 WOŚ.DŚ.6220.46.2019 Obwieszczenie
17.03.2020 12:37 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.5 Obwieszczenie
13.03.2020 14:46 WRM.DPiA.6733.1.7.2020.DC obwieszczenie
19.02.2020 11:28 WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW, UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ GŁOGÓW W 2020 ROKU
10.02.2020 14:59 WRM.DPiA.6733.1.2.2020.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o złożonym wniosku
30.01.2020 12:55 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.2 Zawiadomienie
28.01.2020 09:41 WO.DOK.0050.1.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie: dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2020 r.
22.01.2020 15:12 WRM.DPiA.6733.7.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Głogowa o wydanej decyzji
08.01.2020 12:46 WRM.DPiA.6733.6.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Rozbiórka linii napowitrznej 110kV S-451 na odcinku od GPZ Żukowice do słupa 15 oraz budowa nowego odcinka w miejscu zdemontowanego
18.12.2019 10:22 WOŚ.DŚ.6220.37.2019 Obwieszczenie
18.12.2019 08:34 WOŚ.DŚ.6220.25.2019 Obwieszczenie
13.12.2019 11:05 WOŚ.DŚ.6220.22.2019 Obwieszczenie
13.12.2019 09:39 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”, Ostrowa Tumskiego w Głogowie, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
06.12.2019 11:58 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
04.12.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.6.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
29.11.2019 10:45 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna