Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2014 13:02 WRM.DPiA.6730.25.2.2014.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania pn. „P-31 Budowa boksów złomowych dla Wydziału Ołowiu” – teren Huty Miedzi Głogów - dz. o nr geod. 839/8
13.11.2014 08:15 WŚ.6220.52.2014.3 OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana dwóch węzłów grupowych przy ul. Sybiraków 3 i przy Al. Wolności 30 w Głogowie na węzły indywidualne (35 szt.)
21.10.2014 08:18 WŚ.6220.52.2014.2 Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana dwóch węzłów grupowych przy ul. Sybiraków 3 i przy Al. Wolności 30 w Głogowie
21.10.2014 07:57 WŚ.6220.49.2014.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sześciu boksów złomowych dla Wydziału Ołowiu..."
09.10.2014 12:54 WRM.DPiA.6733.3.8.2014.DC Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN 20kV L-812 – skablowanie linii ...
25.09.2014 14:22 WRM.DPiA.6733.2.8.2014.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ul. ...
12.09.2014 10:53 WŚ.6220.42.2014.7 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana maszyny karuzelowej dla Pieców Anodowych Stacjonarnych w HMGII”
10.09.2014 11:59 WŚ.6220.18.2014.11 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących budynków przemysłowych znajdujących się na działce 437/1
05.09.2014 15:05 WRM.DPiA.6733.3.2.2014.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa linii napowietrznej SN 20kV L-812 – skablowanie linii napowietrznej...
03.09.2014 13:16 WŚ.6220.41.2014.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Sieci cieplne w mieście Głogów” na działkach o nr geod.121, 19/3, obręb 18 „Kopernik” w Głogow
26.08.2014 14:26 WŚ.6220.18.2014.10 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących budynków przemysłowych znajdujących się na działce 437/1...
19.08.2014 11:53 WŚ.6220.41.2014.6 Obwieszczenie w w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Sieci cieplne w mieście Głogów” na działkach o nr geod. 121, 19/3, obręb 18 „Kopernik”
07.08.2014 09:34 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
07.08.2014 09:32 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej rejonu osiedla Paulinów w Głogowie
29.07.2014 14:56 WŚ.6220.18.2014.7 Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących budynków przemysłowych znajdujących się na działce 437/1
22.07.2014 14:04 WRM.DPiA.6730.19.5.2014.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „Zabudowa podgrzewacza oleju opałowego na potrzeby Pieca Zawiesinowego Huty Miedzi Głogów II wraz z hydraulicznym systemem ...
21.07.2014 08:34 WŚ.6220.41.2014.3 Obwieszczenie o zebranych dokumentach
14.07.2014 10:21 WŚ.6220.29.2014.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Przebudowa oczyszczalni" w Głogowie
11.07.2014 12:13 WŚ.6220.28.2014.8 Obwieszcznie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Głogowie, obręb 8 – „Fabryczna”,
10.07.2014 12:04 WRM.DPiA.6733.1.8.2014.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii jednotorowej 110kV S-442 na odcinku od słupa Nr 14 do
10.07.2014 12:01 WRM.DPiA.6733.2.2.2014.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego z ul. Kazimierza Spraw
03.07.2014 12:33 WRM.DPiA.6730.19.2.2014.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Zabudowa podgrzewacza oleju opałowego na potrzeby Pieca Zawiesinowego Huty Miedzi Głogów II
30.06.2014 08:52 WŚ.6220.41.2014.1 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Sieci cieplne w mieście Głogów” na działkach o nr geod. 121..
26.06.2014 07:36 Obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
12.06.2014 08:00 WŚ.6220.13.2014.8 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa hali malarni na terenie E-TOWERS FAMABA S.A. w Głogowie przy ul. Portowej 1”
11.06.2014 12:40 WŚ.6220.21.2014.7 Obwieszenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa podgrzewacza oleju opałowego na potrzeby Pieca Zawiesinowego HMG..."
11.06.2014 08:52 WRM.DPiA.6733.1.3.2014.GZ Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej przebudowę napowietrznej linii jednotorowej 110kV S-442
10.06.2014 08:15 WŚ.6220.28.2014.4 Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ...
10.06.2014 08:07 WŚ.6220.19.2014.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja miejskich sieci ciepłowniczych w Głogowie”
02.06.2014 14:56 WŚ.6220.18.2014.5 Zawiadomienie - obwieszczenie o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejących budynków przemysłowych znajdujących się na działce 437/1.

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 następna