Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.07.2015 14:13 WRM.DPiA.6730.5.2.2015.DC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy w sprawie: dot. przebudowy instalacji do pozyskiwania eluatów renowych w HMG I - dz. o nr geod. 872 położona w obrębie 16
10.07.2015 09:46 WK.DOŚ.6220.9.2015.7 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie...
01.07.2015 08:20 WK.DOŚ.6220.11.2015.8 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych w Głogowie” realizowanego w zadaniach:
25.06.2015 08:43 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
25.06.2015 08:35 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla MPZP Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
17.06.2015 12:22 WK.DOŚ.6220.16.2015.10 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Głogowie”
15.06.2015 12:49 WK.DOŚ.6220.11.2015.6 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych w Głogowie” realizowana w zadaniach
12.06.2015 11:29 WK.DOŚ.6220.12.2015.7 obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa instalacji do pozyskiwania...
08.06.2015 09:45 WK.DOŚ.6220.17.2015.7 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „P -27. Wymiana wirówek samowyładowczych wraz z węzłami ważenia” dla KGHM Polska Miedź S.A...
08.06.2015 09:37 WK.DOŚ.6220.15.2015.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja schładzania i oczyszczania gazów konwertorowych w HMGI” ...
01.06.2015 09:51 WK.DOŚ.6220.16.2015.9 obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Głogowie” realizowanego w zadaniach:...
28.05.2015 08:31 WK.DOŚ.6220.11.2015.4 obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych w Głogowie” realizowana w zadaniach:...
20.05.2015 11:34 WK.DOŚ.6220.6.2015.7 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Sieci cieplne w Głogowie” na terenie działek o nr geod. 3, 652, 87/3, 88...
14.05.2015 08:08 WK.DOŚ.6220.16.2015.7 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Głogowie” realizowanych w zadaniach:...
04.05.2015 08:49 WK.DOŚ.6220.3.2015 Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej rozdzielczej w technologii tradycyjnej..
04.05.2015 08:41 WK.DOŚ.6220.6.2015.5 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Sieci cieplne w Głogowie” na terenie działek o nr geod. 3, 652, 87/3, 88, 631, 87/7, 87/1.
23.04.2015 12:32 WK.DOŚ.6220.16.2015.5 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczych w Głogowie” realizowanych w zadaniach:..
17.04.2015 14:22 WK.DOŚ.6220.3.2015.5 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej rozdzielczej w technologii tradycyj...
15.04.2015 12:47 WK.DOŚ.6220.6.2015.3 Zawiadomienie Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Sieci cieplne w Głogowie” na terenie działek o nr geod. 3, 652, 87/3, 88, 631, 87/7...
09.04.2015 12:02 WK.DOŚ.6220.11.2015.2 Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczych w Głogowie”
01.04.2015 12:40 WK.DOŚ.6220.3.2015.3 Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej rozdzielczej w technologii...
01.04.2015 09:39 WK.DOŚ.6220.1.2015.7 OBWIESZCZENIE o o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa trzeciej prasy filtracyjnej w obiekcie Stacji Filtracji Szlamów w o/HM Głogów”
25.03.2015 13:55 WK.DOŚ.6220.9.2015.4 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: pn. "Wprowadzenie innowacyjnej technologii produkcji kruszywa sztucznego GRANSIL."
05.03.2015 10:26 WK.DOŚ.6220.6.2015.1 Zawiadomienie - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Sieci cieplne w Głogowie"
17.02.2015 09:49 WK.DOŚ.6220.3.2015.1 Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej podziemnej sieci ciepłowniczej..."
12.01.2015 12:26 WŚ.6220.56.2014.7 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa węzła granulacji żużla poredukcyjnego na terenie Huty Miedzi Głogów I”
05.01.2015 12:19 WŚ.6220.54.2014.7 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja – przebudowa instalacji odciągów paro – gazu z maszyny odlewniczej TM18
18.12.2014 10:52 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa
17.12.2014 07:32 WŚ.6220.52.2014.8 OBWIESZCZENIE o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana dwóch węzłów grupowych przy ul. Sybiraków 3 i przy Al. Wolności 30 w Głogowie
01.12.2014 08:40 WŚ.6220.52.2014.6 OBWIESZCZENIE o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Wymiana dwóch węzłów grupowych przy ul. Sybiraków 3 i przy Al. Wolności 30 w Głogowie na węzły indywidualne (35 szt.)

poprzednia 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna