Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.08.2021 12:41 WIM.DK. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie konsultacji społecznych projektu "Analiza kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji zbiorowej na terenie Głogowa"
09.07.2021 10:17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
09.07.2021 09:54 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 11 Krzepów oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
20.05.2021 14:46 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
12.04.2021 16:07 WOŚ.DS.6220.52.2019.16 Obwieszczenie
12.04.2021 16:05 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.15 Zawiadomienie
09.04.2021 10:23 WOŚ.DŚ.6220.2.2021 Obwieszczenie
06.04.2021 10:18 WRM.DPiA.6733.6.20.2017.GZ Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 29.11.2017 r. w zakresie przebiegu linii rozgraniczających dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845- wymiana linii napowietrznej na kablową, wymiana istniejących kabli SN od słupa 8/845 do 8A/845, zabudowa ZR-20kV, wymiana kabli SN-205 do słupa 7/845 i do ST-207 w miejscowości Głogów” - dz. 451, 527 i 531/1, obr. 9 „Żarków”
01.04.2021 15:31 Ogłoszenie o przystąpieniu przez Prezydenta Miasta Legnicy do postępowania z udziałem społeczeństwa dla projektu Strategii ZIT LGOF wraz z Prognozą odziaływania na środowisko
17.03.2021 12:42 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.14 Zawiadomienie
08.03.2021 10:26 WOŚ.DŚ.6220.2.2021.6 Zawiadomienie
05.03.2021 10:41 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Głogowa
19.02.2021 08:48 WR.ZUZ.5.4210.585.2020.KS/MK Informacja o wszczęciu postępowania
19.02.2021 08:43 WR.ZUZ.5.4210.563.2020.KS/MK Informacja o wszczęciu postępowania
17.02.2021 11:23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii 110kV kablowej wraz z rurociągiem światłowodowym i niezbędnym osprzętem na dz. 209/2, 208 i 201/2, obr. 7 „Stare Miasto” w Głogowie
15.02.2021 12:19 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2017 z dnia 29.11.2017 r. w zakresie zmiany przebiegu linii rozgraniczających dla inwestycji pn. Modernizacja linii kablowych 20kV L-845 od słupa 7/845 do 8B/845
10.02.2021 12:07 WOŚ.DŚ.6220.52.2019.13 Zawiadomienie
27.01.2021 11:50 WOŚ.DŚ.6220.2.2021.2 Zawiadomienie
27.01.2021 09:21 WRM.DPiA.4120.1.5.2021.KŻ Zawiadomienie Prezydenta Miasta Głogowa o zamiarze włączenia kart adresowych zabytków do Gminnej Ewidencji Zabytków
22.01.2021 14:21 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie
22.01.2021 14:17 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie
22.01.2021 14:09 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
21.12.2020 14:14 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii 110kV kablowej wraz z rurociągiem światłowodowym i niezbędnym osprzętem na dz. 209/2, 208 i 201/2, obr. 7 „Stare Miasto” w Głogowie
26.11.2020 16:10 WOŚ.DŚ.6220.51.2019.12 Obwieszczenie
20.11.2020 08:43 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
16.11.2020 11:41 WOŚ.DŚ.6220.48.2019.10 Obwieszczenie
18.09.2020 10:50 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
04.09.2020 10:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
13.08.2020 09:43 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
13.08.2020 09:36 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie

1 2 3 4 5 6 następna