Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2019 15:09 WRM.DPiA.6733.5.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta o wydanej decyzji
18.11.2019 12:53 WOŚ.DŚ.6220.31.2019 Obwieszczenie
05.11.2019 14:40 WRM.DPiA.6733.4.8.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydanej decyzji
28.10.2019 15:02 WRM.DPiA.6733.5.2.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta
09.10.2019 11:09 WOŚ.DŚ.6220.26.2019 Zawiadomienie
09.10.2019 10:57 WOŚ.DŚ.6220.26.2019 Obwieszczenie
27.09.2019 11:04 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
17.09.2019 10:02 WOŚ.DŚ.6220.18.2019 Obwieszczenie
06.09.2019 09:32 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowoskładowej w Głogowie
06.09.2019 09:07 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
06.09.2019 09:06 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.8 Zawiadomienie
04.09.2019 11:09 WOŚ.DŚ.6220.24.2019 Obwieszczenie
30.08.2019 10:14 WOŚ.DŚ.6220.26.2019 Zawiadomienie
23.07.2019 08:19 WOŚ.DŚ.6220.19.2019 Obwieszczenie
18.07.2019 10:14 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.6 Zawiadomienie
03.07.2019 13:21 WOŚ.DŚ.6220.12.2019 Obwieszczenie
03.07.2019 12:06 WOŚ.DŚ.6220.11.2019 Obwieszczenie
03.07.2019 09:00 WOŚ.DŚ.6220.21.2019.3 Zawiadomienie
12.06.2019 09:17 WOŚ.DŚ.6220.2.2019 Obwieszczenie
05.06.2019 08:34 WOŚ.DŚ.6220.15.2019 Obwieszczenie
31.05.2019 10:44 WOŚ.DŚ.6220.9.2019 Obwieszczenie
31.05.2019 08:49 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
18.04.2019 08:45 WOŚ.DŚ.6220.1.2018 Obwieszczenie
11.04.2019 08:19 WRM.DPiA.6733.2.10.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa linii kablowej SN 20 kV L-814 i kanalizacji kablowej w ramach zadania pn. Modernizacja linii kablowej 20kV L-814 – wymiana kabli 20 kV od ST-62 do R-814-63 i ST – 62 do ST – 179 w m. Głogów” - działka o nr geod. 340 – obręb 13”Brzostów” oraz działka o nr geod. 454– obręb 5”Kosciuszki” w Głogowie
08.04.2019 12:48 WRM.DPiA.6733.1.9.2019.GZ Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2019 na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgórska 25A, 31-035 Kraków dla budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV – odcinek linii kablowej niskiego napięcia przy ul.Rudnowskiej w Głogowie (dz. o nr geod. 209/2, obr.7 „Stare Miasto”)
22.03.2019 10:33 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie
18.03.2019 14:37 WRM.DPiA.6733.2.3.2019.DC Obwieszczenie Prezydenta Miasta Głogowa o złożonym wniosku
08.03.2019 08:49 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Głogowie w obrębie XV “Biechów” i częściowo w obrębie XVI “Żukowice”
08.03.2019 08:43 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowa Tumskiego w Głogowie
27.02.2019 12:18 Obwieszczenie - Program Ochrony Środowiska dla GMG

1 2 3 4 5 6 następna