Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2022 14:07 WO.DOK.0050.24.2022 Zarządzenie nr 24/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17.02.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2016 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Głogowa
17.02.2022 14:09 WO.DOK.0050.21.2022 Zarządzenie Nr 021/2022 w sprawie: sprzrządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Głogów na lata 2022-2024
15.02.2022 10:07 WO.DOK.0050.19.2022 Zarządzenie nr 19/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 lutego 2022 w sprawie powołania Zespołu Projektowego ds. Realizacji Projektu partnerskiego pn. „Ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry w wybranych gminach Legnicko- Głogowskiego Obszaru Interwencji”
02.02.2022 09:53 WO.DOK.0050.15.2022 ZP 15/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
24.01.2022 09:50 WO.DOK.0050.9.2022 ZP 9/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
13.01.2022 10:29 WO.DOK.0050.2.2022 Zarządzenie PM nr 2/2022 z dn. 10.01.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
10.01.2022 10:07 WO. DOK.0050.227.2021 Zarządzenie nr 227/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 grudnia 2021 r. WO. DOK.0050.227.2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 32/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
06.01.2022 09:47 WO.DOK.0050.1.2022 ZP 1/2022 ws rozpisania dochodów i wydatków GMG na 2022
31.12.2021 12:55 ZP 183/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
29.12.2021 12:53 ZP 226/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
23.12.2021 08:31 WO.DOK.0050.224.2021 Zarządzenie nr 224/2021 w sprawie wdrożenia Regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa w Urzędzie Miejskim w Głogowie oraz wyznaczenia Pełnomocnika ds. zgodności
20.12.2021 12:50 ZP 223/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
14.12.2021 08:58 WO.DOK.0050.219.2021 Zarządzenie Nr 219/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 13.12.2021 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok.
13.12.2021 12:43 ZP 217/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
02.12.2021 14:31 WO.DOK.0050.210.2021 Zarządzenie Nr 210/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie anulowania Zarządzenia nr 203/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 listopada 2021r. przyjęcia do mieszkaniowego zasobu Gminy nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 210/2, położonej w Łagoszowie Małym 1a w Gminie Jerzmanowa oraz przekazania ww. nieruchomości gruntowej zabudowanej w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
02.12.2021 14:28 WO.DOK.0050.203.2021 Zarządzenie Nr 203/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przyjęcia do mieszkaniowego zasobu Gminy nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 210/2, położonej w Łagoszowie Małym 1a w Gminie Jerzmanowa oraz przekazania ww. nieruchomości gruntowej zabudowanej w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
01.12.2021 11:24 WO.DOK.0050.204.2021 Zarządzenie Nr 204/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przyjęcia do mieszkaniowego zasobu Gminy lokalu mieszkalnego nr 8 wraz z piwnicą, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 61 w Głogowie oraz przekazania ww. lokalu w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
24.11.2021 14:49 WO.DOK.0050.207.2021. Zarządzenie Nr 207/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24.11.2021 roku w sprawie publicznych konsultacji do projektu Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2022 – 2026.
24.11.2021 14:37 WO.DOK.0050.206.2021 ZARZĄDZENIE Nr 206 / 2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
18.11.2021 12:39 ZP 202/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
28.10.2021 12:34 ZP 195/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
26.10.2021 12:44 WO.DOK.0050.194.2021 Zarządzenie Prezydent Miasta nr 194/2021 z dn. 25.10.2021r. w sprawie publicznych konsultacji do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
11.10.2021 12:30 ZP 188/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
01.10.2021 13:03 WO.DOK.0050.182.2021 Zarządzenie nr 182/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia liczby radnych Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
30.09.2021 12:20 ZP 183/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021
30.09.2021 11:22 WO.DOK.0050.179.2021 Zarządzenie Nr 179/2021Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przeznaczenia lokali najemcom mieszkańwchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu gminnego w lokalach utworzonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie (TBS sp. z o.o.) przy udziale Gminy Miejskiej Głogów i środkówpozyskanych przez Gminę z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na warunkach art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
29.09.2021 08:25 WO. DOK.0050.178.2021 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 32/2011 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
14.09.2021 14:19 WO.DOK.0050.176.2021 ZPM Nr 176/2021 z dn. 14.09.2021 ws. powołania Komisji Wyborczej do wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
14.09.2021 14:17 WO.DOK.0050.175.2021 Zarządzenie nr 175/2021 Prezydenta Miasta Głogowaz dnia 14 września 2021 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
06.09.2021 12:15 ZP 167/2021 ws zmian budżetu GMG na 2021

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna