Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.06.2020 12:17 WO.DOK.0050.84.2020 Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Urszulę Wójcik.
03.06.2020 12:13 WO.DOK.0050.83.2020 Zarządzenie Nr 83/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Bernadetę Leśniewską.
03.06.2020 12:11 WO.DOK.0050.81.2020 Zarządzenie Nr 81/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Elżbietę Mazurek.
03.06.2020 12:08 WO.DOK.0050.80.2020 Zarządzenie Nr 80/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę i Tomasza Stefaniak prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C. Janina Stefaniak, Tomasz Stefaniak.
03.06.2020 12:05 WO.DOK.0050.77.2020 Zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 26/017 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Siuda-Wolską.
03.06.2020 12:03 WO.DOK.0050.76.2020 Zarządzenie Nr 76/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
03.06.2020 12:01 WO.DOK.0050.74.2020 Zarządzenie Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 26/017 wynajmowanego przez Panią Karinę Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Kosmetyczny KARINA Karina Szymańska.
03.06.2020 11:14 WO.DOK.0050.73.2020 Zarządzenie Nr 73/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Bielat-Ślusarczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Biorezonansu Agnieszka Bielat – Ślusarczyk.
02.06.2020 10:40 WO.DOK.0050.85.2020 Zarządzenie Nr 85/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczeń tymczasowych
29.05.2020 12:28 WO.DOK.0050.86.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
20.05.2020 12:25 WO.DOK.0050.78.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
19.05.2020 09:02 WO.DOK.0050.70.2020 Zarządzenie Nr 70/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
18.05.2020 14:37 WO.DOK.120.25.2019 ZPM Nr 25/2019 zd. 30.09.2019 ws zmiany ZPM Nr 55/2018 z dn. 11.12.2018 - zm.2
18.05.2020 14:22 WO.DOK.120.15.2019 ZPM Nr 15/2019 z dn. 27.03.2019 - zm. I do ZPM Nr 55/2018 z dn 11.12.2018r ws nadania Regulaminu OrganizacyjnegoRO
18.05.2020 13:58 WO.DOK.120.55.2018 ZPM Nr 55/2018 z dn22.12.2018 ws nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiego w Głogowie
12.05.2020 13:12 WO.DOK.0050.71.2020 Zarządzenie PM nr 71/2020 w sprawie publicznych konsultacji do projektu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Bezdomności na lata 2020-2025
07.05.2020 08:23 WO.DOK.0050.68.2020 Zarządzenie Nr 68/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
04.05.2020 07:34 WO.DOK.0050.64.2020 Zarządzenie Nr 64/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: zamiany Zarządzenia Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie: wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
30.04.2020 11:00 WO.DOK.0050.65.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
29.04.2020 10:13 WO.DOK.0050.58.2020 ZP w sprawie zmiany zarzadzenia w sprawie określenia zasad konsolidacji bilansu GMG
29.04.2020 08:42 WO.DOK.0050.63.2020 Zarządzenie Nr 63/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat czynszu należnego z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
29.04.2020 08:38 WO.DOK.0050.53.2020 Zarządzenie Nr 53/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat czynszu należnego z tytułu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie będących w administrowaniu przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
29.04.2020 08:32 WO.DOK.0050.55.2020 Zarządzenie Nr 55/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
27.04.2020 09:31 WO.DOK.0050.60.2020 Zarządzenie Nr 60/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wprowadzenia zasad udzielenia pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Głogowie administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
22.04.2020 10:57 WO.DOK.0050.57.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
10.04.2020 10:10 WO.DOK.0050.50.2020 Zarządzenie PMG w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 17.800.000 zł
02.04.2020 10:54 WO.DOK.0050.46.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
31.03.2020 10:47 WO.DOK.0050.43.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
31.03.2020 10:45 WO.DOK.0050.37.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
25.03.2020 13:04 WO.DOK.0050.38.2020 ZARZĄDZENIE NR 38/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna