Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2020 09:44 WO.DOK.0050.114.2020 Zarządzenie Nr 114/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego firmę „ROSIŃSKI” Bogdan Rosiński.
07.07.2020 09:42 WO.DOK.0050.113.2020 Zarządzenie Nr 113/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 9 wynajmowanego przez Państwa Janinę Stefaniak i Tomasza Stefaniak, prowadzących działalność gospodarcza pod nazwą Przychodnia Stomatologiczna S.C Janina Stefaniak i Tomasz Stefaniak
06.07.2020 11:43 WO.DOK.0050.125.2020 Zarządzenie Nr 125/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
03.07.2020 11:24 WO.DOK.0050.124.2020 Zarządzenie Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
02.07.2020 15:18 WO.DOK.0050.121.2020 Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
02.07.2020 15:11 WO.DOK.0050.123.2020 Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
02.07.2020 12:39 WO.DOK.0050.126.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
01.07.2020 09:56 WO.DOK.0050.116.2020 Zarządzenie Nr 116/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Wioletę Jura, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Jur-Optic” Wioleta Jura.
30.06.2020 13:08 WO.DOK.0050.112.2020.PP ZARZĄDZENIE NR 112/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Głogów
30.06.2020 12:37 WO.DOK.0050.122.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
29.06.2020 08:41 WO.DOK.0050.115.2020 Zarządzenie Nr 115/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Przemysłowej 31 wynajmowanego przez Pana Włodzimierza Cwynar prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELTIM Włodzimierz Cwynar.
25.06.2020 12:50 WO.DOK.0050.106.2020 Zarządzenie Nr 106/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r.
23.06.2020 12:34 WO.DOK.0050.111.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
22.06.2020 13:11 WO.DOK.0050.109.2020 ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2019
22.06.2020 13:09 WO.DOK.0050.108.2020 ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia zysku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2019
22.06.2020 13:05 WO.DOK.0050.107.2020 ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2019
22.06.2020 11:22 WO.DOK.0050.104.2020 Zarządzenie 104/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Wioletę Buczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EWArt Meble Kuchenne.
22.06.2020 11:19 WO.DOK.0050.102.2020 Zarządzenie Nr 102/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez TJaudio sp. z o.o.
18.06.2020 09:40 WO.DOK.0050.101.2020 Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez Stowarzyszenie Taksówkarzy Głogowskich „RADIO TAXI”.
18.06.2020 09:36 WO.DOK.0050.98.2020 Zarządzenie Nr 98/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15 wynajmowanego przez Pana Zdzisława Kornagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Querkus.
16.06.2020 13:49 WO.DOK.0050.99.2020 Zarządzenie NR 99/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIM” Sp. j. Leszek Rosa, Józef Łobodziński .
16.06.2020 13:45 WO.DOK.0050.97.2020 Zarządzenie Nr 97/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Kamienna Droga 6 wynajmowanego przez Bogumiłę Radwańską - Zabudowa Wnętrz.
16.06.2020 10:37 WO.DOK.0050.96.2020 Zarządzenie Nr 96/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Firmę „ROSIŃSKI”- Bogdan Rosiński.
16.06.2020 10:29 WO.DOK.0050.96.2020 Zarządzenie Nr 95/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnościa Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przezz Pana Stanislawa Sznajder, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-DOM naprawa Sprzętu AGD Stanisław Sznajder.
16.06.2020 10:18 WO.DOK.0050.94.2020 Zarządzenie Nr 94/2020 w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Pania Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowska Biuro Podróży.
16.06.2020 09:59 WO.DOK.0050.92.2020 Zarządzenie Nr 92/2020 w sprawie: obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Glogów, położengo w Głogowie przy ul. Poczdamskiej 1 wynajmowanego przez TECHMET W.K. Likus sp.j.
08.06.2020 11:56 WO.DOK 0050.82.2020 Zarządzenie Nr 82/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
04.06.2020 12:17 WO.DOK.0050.91.2020 ZARZĄDZENIE NR 91/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im Polskich Odkrywców ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów Pani Justynie Zarazińskiej.
04.06.2020 12:15 WO.DOK.0050.90.2020 ZARZĄDZENIE NR 90/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2.06.2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, 67-200 Głogów Pani Joannie Powiłan-Wachowiak.
04.06.2020 12:13 WO.DOK.0050.89.2020 ZARZĄDZENIE NR 89/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Pani Urszuli Rybakowskiej-Olszak.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna