Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2022 13:30 WO.DOK.0050.127.2022 Zarządzenie Nr 127/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.
15.07.2022 09:35 WO.DOK.0050.126.2022 ZARZĄDZENIE NR 126 /2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
13.07.2022 15:13 WO.DOK.0050.124.2022 ZP 124/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
12.07.2022 12:27 WO.DOK.0050.125.2022 Zarządzenie Nr 125/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ”
12.07.2022 12:25 WO.DOK.0050.123.2022 Zarządzenie Nr 123/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.000.000 zł
12.07.2022 07:53 WO.DOK.0050.121.2022 ZARZĄDZENIE NR 121/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.
11.07.2022 10:46 WO.DOK.0050.120.2022 Zarządzenie PM nr 120/2022 z dn.4.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
04.07.2022 11:06 WO.DOK.0050.119.2022 ZP 119/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
29.06.2022 09:02 WO.DOK.0050.113.2022 ZP 113/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
28.06.2022 08:24 WO.DOK.0050.109.2022 Zarządzenie Nr 109/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
27.06.2022 10:03 WO.DOK.0050.114.2022 Zarządzenie nr 114/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania założeń do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do złożenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -edycja piąta-Rozwój stref przemysłowych
24.06.2022 13:43 WO.DOK.0050.107.2022 Zarządzenie Nr 107/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
24.06.2022 12:14 WO.DOK.0050.106.2022 Zarządzenie Nr 106/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2021
24.06.2022 11:09 WO.DOK.0050.84.2022 Zarządzenie Nr 84/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
24.06.2022 09:19 WO.DOK.0050.105.2022 Zarządzenie Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2021
24.06.2022 09:06 WO.DOK.0050.104.2022 Zarządzenie Nr 104/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2021
24.06.2022 08:42 WO.DOK.0050.102.2022 Zarządzenie Nr 102/2022Prezydenta Miasta Głogowaz dnia 21 czerwca 2022 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Plac Mieszka I 22 prowadzonej przez GminęMiejskąGłogów oraz Zarządzenia Nr 64/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Plac Mieszka I 22 prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów
23.06.2022 15:12 WO.DOK.0050.108.2022 ZARZĄDZENIE NR 108 / 2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.06.2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, Aleja Wolności 74, 67-200 Głogów.
21.06.2022 14:54 WO.DOK.0050.101.2022 ZARZĄDZENIE NR 101/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 2 w Głogowie, Aleja Wolności 17, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 6 w Głogowie, ul. Gustawa Morcinka 6, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 10 w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 14, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 15 w Głogowie, plac Mieszka I 11, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 19 w Głogowie „Bajka”, ul. Plutona 3, 67-200 Głogów, Przedszkola Publicznego Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie, ul. Herkulesa 4, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 9 im. Polskich Odkrywców, ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów, Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie ul. Mikołaja Gomółki 43, 67-200 Głogów.
21.06.2022 12:02 WO. DOK.0050.98.2022 ZARZĄDZENIE NR WO.DOK.0050/98/2022 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
21.06.2022 09:19 WO.DOK.0050.99.2022 Zarządzenie Nr 99/2022 Prezydenta Głogowa z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok.
20.06.2022 13:01 WO.DOK.0050.97.2022 ZP 97/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
15.06.2022 07:33 WO.DOK.0050.94.2022 Zarządzenie Nr 94/2022 Prezydenta Głogowa z dnia 09.06.2022 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok.
10.06.2022 11:37 WO.DOK.0050.93.2022 ZP 93/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
07.06.2022 12:23 WO.DOK.0050.89.2022 Zarządzenie Nr 89/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 03 czerwca 2022r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
02.06.2022 09:42 WO.DOK.0050.86.2022 ZP 86/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
31.05.2022 12:42 WO.DOK.0050.58.2022 ZARZĄDZENIE NR 85/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 27.05.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.
27.05.2022 14:25 WO.DOK.0050.80.2022 Zarządzenie Nr 80/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 maja 2022r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
27.05.2022 08:22 WO.DOK.0050.81.2022 ZP 81/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
23.05.2022 15:03 WO.DOK.0050.76.2022 ZP 76/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna