Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2020 13:29 WO.DOK.0050.172 .2020.PP Zarządzenie Nr 172/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8 września 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 141/2019 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu Wolontariatu zorganizowanego przez Prezydenta Miasta Głogowa świadczonego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.
10.09.2020 12:58 WO.DOK.0050.174.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
04.09.2020 14:20 WO.DOK.0050.168.2020 Zarządzenie PM nr 168/2020 z dn. 2.09.2020 roku w sprawie publicznych konsultacji do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie Programu Współpracy Gminy Miejskiej Głogów z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021
04.09.2020 13:18 WO.DOK.0050.167.2020.PP Zarządzenie Nr 167/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 1 września 2020 r. w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Adopcyjnego obowiązującego w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie.
03.09.2020 13:53 WO.DOK.0050.163.2020 Zarządzenie Nr 163/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
03.09.2020 13:52 WO.DOK.0050.159.2020 Zarządzenie Nr 159/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Wioletę Jura.
27.08.2020 12:50 WO.DOK.0050.165.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
26.08.2020 11:57 WO.DOK.0050.127.2020 Zarządzenie Nr 127/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Urszulę Wójcik.
26.08.2020 11:54 WO.DOK.0050.128.2020 Zarządzenie Nr 128/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 1 wynajmowanego przez Panią Zofię Turską.
17.08.2020 10:42 WO.DOK.0050.153.2020 Zarządzenie Nr 153/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Renatę Konowalczyk.
17.08.2020 10:41 WO.DOK.0050.146.2020 Zarządzenie Nr 146/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Karolinę Rzepka.
10.08.2020 12:49 WO.DOK.0050.157.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
07.08.2020 08:53 WO.DOK.0050.142.2020 Zarządzenie nr 142 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22.07.2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 110 /2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie dopłat do szczepień psów przeciw wściekliźnie w 2020 r.
04.08.2020 08:59 WO.DOK.0050.143.2020 Zarządzenie Nr 143/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 18, wynajmowanego przez Pana Lucjana Michalaka.
04.08.2020 08:57 WO.DOK.0050.141.2020 Zarządzenie Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Budowlanych 16 wynajmowanego przez Panią Renatę Konowalczyk.
04.08.2020 08:55 WO.DOK.0050.140.2020 Zarządzenie Nr 140/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Panią Bernadetę Leśniewską.
04.08.2020 08:46 WO.DOK.0050.136.2020 Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAXIM” Sp. j. Leszek Rosa, Józef Łobodziński.
04.08.2020 08:44 WO.DOK.0050.137.2020 Zarządzenie Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Staszica 15 wynajmowanego przez Pana Zdzisława Kornagę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Querkus.
03.08.2020 12:57 WO.DOK.0050.139.2020 ZARZĄDZENIE Nr 139 / 2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
31.07.2020 12:47 WO.DOK.0050.152.2020 ZP w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok
27.07.2020 12:44 WO.DOK.0050.147.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
22.07.2020 09:43 WO.DOK.0050.134.2020 Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez Panią Agnieszkę Bielat-Ślusarczyk.
22.07.2020 09:41 WO.DOK.0050.133.2020 Zarządzenie Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Jedności Robotniczej 8, wynajmowanego przez Panią Małgorzatę Białęcką.
22.07.2020 09:39 WO.DOK.0050.132.2020 Zarządzenie Nr 132/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 18, wynajmowanego przez Pana Lucjana Michalaka.
17.07.2020 09:15 WO.DOK.0050.131.2020 Zarządzenie Nr 131/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie: zmieniany Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa Nr 128/2020 z dnia 03 lipca 2020r. w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Moniuszki 1 wynajmowanego przez Panią Zofię Turską.
17.07.2020 09:13 WO.DOK.0050.130.2020 Zarządzenie Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Głogowa zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 94/2020 z dnia 08 czerwca 2020r. w sprawie: odroczenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy Placu 1000 lecia 23 wynajmowanego przez Panią Annę Mieszczanowicz oraz Hannę Kozłowską Biuro Podróży.
17.07.2020 09:11 WO.DOK.0050.129.2020 Zarządzenie Nr 129/2020 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Głogowa Nr 102/2020 z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie obniżenia opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 19 wynajmowanego przez TJaudio sp. z o.o.
09.07.2020 12:21 WO.DOK.0050.135.2020 ZARZĄDZENIE NR 135/2020 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 89/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 2.06.2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 ul. Królewska 14, 67-200 Głogów Pani Urszuli Rybakowskiej-Olszak.
07.07.2020 13:38 WO.DOK.0050.118.2020 Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Zespołu Projektowego ds. Realizacji Projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”
07.07.2020 09:46 WO.DOK.0050.117.2020 Zarządzenie Nr 117/2020 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna