Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2022 11:54 WO.DOK.0050.139.2022 Zarządzenie Nr 139/2022 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 8/11
17.08.2022 11:49 WO.DOK.0050.138.2022 Zarządzenie Nr 138/2022 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Osadników 8/5
12.08.2022 14:15 WO.DOK.0050.136.2022 Zarządzenie Nr 136/2022 z dn. 09.08.2022 ws. powołania Zespołu Zarządzającego projektem pn. „Miasto Głogów wspiera uczniów szkół podstawowych”
02.08.2022 12:20 WO.DOK.0050.133.2022 Zarządzenie Nr 133/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
02.08.2022 09:01 WO.DOK.0050.131.2022 Zarządzenie Nr 131/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
26.07.2022 12:54 WO.DOK.0050.129.2022 Zarządzenie Nr 129/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 miesięcy oraz ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
19.07.2022 13:44 WO.DOK.0050.128.2022 WO.DOK.0050.128.2022 Zarządzenie Nr 128/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.
19.07.2022 13:30 WO.DOK.0050.127.2022 Zarządzenie Nr 127/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy, w drodze bezprzetargowej.
15.07.2022 09:35 WO.DOK.0050.126.2022 ZARZĄDZENIE NR 126 /2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
12.07.2022 12:27 Zarządzenie Nr 125/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ”
12.07.2022 12:25 Zarządzenie Nr 123/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.000.000 zł
12.07.2022 11:48 WO.DOK.0050.122.2022 Zarządzenie Nr 122/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
12.07.2022 07:53 WO.DOK.0050.121.2022 ZARZĄDZENIE NR 121/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 7.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.
11.07.2022 10:46 WO.DOK.0050.120.2022 Zarządzenie PM nr 120/2022 z dn.4.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022
01.07.2022 09:32 WO.DOK.0050.117.2022 Zarządzenie Nr 117/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
01.07.2022 09:27 WO.DOK.0050.118.2022 Zarządzenie Nr 118/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
01.07.2022 09:23 WO.DOK.0050.116.2022 Zarządzenie Nr 116/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
01.07.2022 09:19 WO.DOK.0050.115.2022 Zarządzenie Nr 115/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
28.06.2022 08:24 WO.DOK.0050.109.2022 Zarządzenie Nr 109/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
27.06.2022 12:15 WO.DOK.0050.103.2022 Zarządzenie Nr 103/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
27.06.2022 10:03 WO.DOK.0050.114.2022 Zarządzenie nr 114/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania założeń do wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do złożenia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -edycja piąta-Rozwój stref przemysłowych
27.06.2022 09:09 WO.DOK.0050.112.2022 Zarządzenie Nr 112/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
24.06.2022 13:43 Zarządzenie Nr 107/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
24.06.2022 11:53 WO.DOK.0050.111.2022 Zarządzenie Nr 111/2022 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
24.06.2022 11:47 WO.DOK.0050.110.2022 Zarządzenie Nr 110/2022 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
24.06.2022 11:09 WO.DOK.0050.84.2022 Zarządzenie Nr 84/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 maja 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 22 kwietnia 2022r. w sprawie powołania członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
24.06.2022 09:19 Zarządzenie Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2021
24.06.2022 09:14 Zarządzenie Nr 106/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2021
24.06.2022 09:06 Zarządzenie Nr 104/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie za rok obrotowy 2021
24.06.2022 08:42 WO.DOK.0050.102.2022 Zarządzenie Nr 102/2022Prezydenta Miasta Głogowaz dnia 21 czerwca 2022 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Plac Mieszka I 22 prowadzonej przez GminęMiejskąGłogów oraz Zarządzenia Nr 64/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, Plac Mieszka I 22 prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów

1 2 3 4 5 6 następna