Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2023 12:19 WO.DOK.0050.11.2023 Zarządzenie Nr 11/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszowych stanowiących podstawę do organizowanych postępowań przetargowych na wynajem lokali użytkowych, innych pomieszczeń oraz dzierżawę terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą; wynajem miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych; wynajem garaży, komórek i innych pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarstwa domowego oraz dzierżawę ogródków - będących własnością Gminy Miejskiej Głogów, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
30.01.2023 09:33 WO.DOK.0050.12.2023 Zarządzenie Nr 012/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, dz. nr 163/40, obr. Szczyglice
25.01.2023 14:01 WO.DOK.0050.7.2023 Zarządzenie Nr 007/2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
24.01.2023 13:35 WO.DOK.0050.8.2023 Zarządzenie nr 8/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie anulowania Zarządzenia nr 3/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 stycznia 2023 r. ws. powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
20.01.2023 08:51 WO.DOK.0050.6.2023 Zarządzenie Nr 006/2023 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.01.2023 11:46 WO.DOK.0050.5.2023 Zarządzenie nr 5/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023
09.01.2023 08:48 WO.DOK.0050.2.2023 Zarządzenie Nr 2/2023 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 05.01.2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok.
27.12.2022 08:48 WO.DOK.0050.212.2022 Zarządzenie nr 212/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 20 grudnia 2022 r., w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 60/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
22.12.2022 08:50 WO.DOK.0050.210.2022 Zarządzenie nr 210/2022 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 19 grudzień 2022 r. w sprawie powołania i określenia zasad działania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Głogów na lata 2021-2025”
19.12.2022 11:50 WO.DOK.0050.209.2022 Zarządzenie Nr 209/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
16.12.2022 07:33 WO.DOK.0050.204.2022 Zarządzenie Nr 204/2022 z dn. 08.12.2022 ws. wprowadzenia do budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2023 rok.
16.12.2022 07:09 WO.DOK.0050.207.2022 Zarządzenie Nr 207/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia stawki czynszowej dla lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
12.12.2022 09:15 WO.DOK. 0050.197.2022 Zarządzenie nr 197w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2022-2025 programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Miejskiej Głogów w latach 2022-2025”
08.12.2022 11:09 WO.DOK.0050.203.2022 Zarządzenie Nr 203/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.12.2022 11:54 WO.DOK.0050.200.2022 Zarządzenie Nr 200/2022 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
06.12.2022 11:50 WO.DOK.0050.195.2022 Zarządzenie Nr 195/2022 w sprawie: zmiany wysokości czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnej w granicach działki o nr geod. 28/27, obr. 7 Stare Miasto
06.12.2022 07:59 WO.DOK.0050.198.2022 Zarządzenie nr 198/2022 w sprawie: powołania Zespołu ds. Realizacji Projektu pn. „Bezpieczniej na drogach na terenie Gminy Miejskiej Głogów- zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne”
28.11.2022 07:58 WO.DOK.0050.190.2022 Zarządzenie Nr 190/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji dyżuru wakacyjnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Głogów.
25.11.2022 12:50 WO. DOK.0050.193.2022 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 60/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie Zarządzenia nr 60/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
24.11.2022 08:59 WO.DOK.0050.186.2022 Zarządzenie nr 186/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 listopad 2022 roku w sprawie: określenia wysokości stawek czynszowych przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego dla lokali niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów.
21.11.2022 15:04 WO.DOK.0050.191.2022 ZARZĄDZENIE NR 191 /2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 18.11.2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
21.11.2022 08:48 WO.DOK.0050.189.2022 Zarządzenie PM nr 189/2022 z dn. 17.11.2022r. w sprawie publicznych konsultacji do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
16.11.2022 12:16 WO.DOK.0050.183.2022 Zarządzenie nr 183/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 listopada 2022r. zmieniające Zarządzenie 167/2022 z dnia 14 października 2022r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności do usług Domu dziennego Pobytu w Głogowie”
15.11.2022 10:28 WO.DOK.0050.180.2022 Zarządzenie Nr 180/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 07 listopada 2022r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
08.11.2022 12:55 WO.DOK.0050.164.2022 Zarządzenie nr 167/ 2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 14 października 2022 roku w sprawie:powołania Zespołu ds. Realizacji przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”
28.10.2022 09:47 WO.DOK.0050.171.2022 Zarządzenie Nr 171/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 19 października 2022r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ulicy Merkurego 8/33 z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane
26.10.2022 08:04 WO.DOK.0050.148.2022 ZARZĄDZENIE NR 148/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 08 września 2022 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Głogów.
18.10.2022 09:35 WO.DOK.120.38.2022 Zarządzenie Nr 38 /2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 września 2022 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Głogowie.
14.10.2022 13:58 WO.DOK.0050.161.2022 Zarządzenie Nr 161/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 06 października 2022r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
19.09.2022 10:11 WO.DOK.0050.146.2022 Zarządzenie Nr 146/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 06 września 2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.

1 2 3 4 5 6 następna