Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.05.2021 11:33 WO.DOK.0050.91.2021 Zarządzenie Nr 91/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Głogów pomieszczenia tymczasowego.
18.05.2021 11:32 WO.DOK.0050.85.2021 Zarządzenie Nr 85/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
18.05.2021 11:30 WO.DOK.0050.84.2021 Zarządzenie Nr 84/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1, wynajmowanego przez UKS BOKS Głogów.
17.05.2021 15:52 WO.DOK.0050.92.2021 Zarządzenie nr 092/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
17.05.2021 12:18 WO.DOK.0050.90.2021 ZARZĄDZENIE NR 90 / 2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12.05.2021 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Publicznego Nr 19 w Głogowie „Bajka” ul. Plutona 3, 67-200 Głogów oraz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów
12.05.2021 13:07 WO.DOK.0050.88.2021 Zarządzenie Nr 088/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
07.05.2021 16:38 WO.DOK.0050.86.2021 Zarządzenie Nr 086/2021 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej
04.05.2021 10:03 WO.DOK.0050.83.2021 Zarządzenie Nr 83/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie oddania w użyczenie lokalu położonego w Głogowie przy ulicy Poczdamskiej 1
23.04.2021 16:27 WO.DOK.0050.80.2021 Zarządzenie Nr 080/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
22.04.2021 18:07 WO.DOK.0050.79.2021 Zarządzenie Nr 079/2021 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
22.04.2021 18:04 WO.DOK.0050.78.2021 Zarządzenie Nr 078/2021 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
22.04.2021 18:00 WO.DOK.0050.77.2021 Zarządzenie Nr 077/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
22.04.2021 17:57 WO.DOK.0050.76.2021 Zarządzenie Nr 076/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
22.04.2021 14:07 WO.DOK.0050.75.2021 Zarządzenie Nr 75/2021 Prezydenta Miasta ws. powołania Zespołu ds. naboru wniosków jednostkowych szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”- edycja 2021
22.04.2021 12:34 WO.DOK.0050.73.2021 Zarządzenie Nr 73/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1, wynajmowanego przez UKS BOKS Głogów.
22.04.2021 12:32 WO.DOK.0050.70.2021 Zarządzenie Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
16.04.2021 11:06 WO.DOK.0050.74.2021 Zarządzenie Nr 074/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
14.04.2021 12:33 WO.DOK.0050.72.2021 Zarządzenie Nr 072/2021 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
12.04.2021 16:54 WO.DOK.0050.68.2021 Zarządzenie Nr 68/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przyjęcia do mieszkaniowego zasobu Gminy lokalu mieszkalnego nr 29, położonego w budynku przy ul. Głowackiego 4C w Głogowie oraz przekazania ww. lokalu w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
12.04.2021 16:53 WO.DOK.0050.65.2021 Zarządzenie Nr 65/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 169/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych, miejsc postojowych i innych pomieszczeń oraz dzierżawy terenów będących własnością Gminy Miejskiej Głogów zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie.
12.04.2021 10:41 WO.DOK.0050.57.2021 Zarządzenie Nr 57/2021 Prezydenta Głogowa z dnia 16 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok.
12.04.2021 09:46 WO.DOK.0050.69.2021 Zarządzenie Nr 69/2021Prezydenta Głogowa z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok
06.04.2021 14:24 WO.DOK.0050.59.2021 Zarządzenie Nr 059/2021 w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na prawie własności nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miejskiej Głogów
30.03.2021 15:16 WO.DOK.0050.64.2021 Zarządzenie Nr 64/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.03.2021 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, pl. Mieszka I 22 prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów.
30.03.2021 15:12 WO.DOK.0050.60.2021 Zarządzenie Nr 60/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23.03.2021 r. w sprawie utworzenia oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie, pl. Mieszka I 22 prowadzonej przez Gminę Miejską Głogów.
25.03.2021 09:41 WO.DOK.0050.55.2021 Zarządzenie Nr 55/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie ustalenia stawek czynszowych dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów.
25.03.2021 09:37 WO.DOK.0050.54.2021 Zarządzenie Nr 54/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie przekazania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną przy ul. Książąt Żagańskich 8,10, Książąt Oleśnickich 48,50, Bolesława Wysokiego 21,23 w Głogowie.
25.03.2021 09:35 WO.DOK.0050.42.2021 Zarządzenie Nr 42/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Miejskiej Głogów położonego w Głogowie przy ul. Norwida 1, wynajmowanych przez UKS BOKS Głogów.
25.03.2021 09:33 WO.DOK.0050.37.2021 Zarządzenie Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu lokali użytkowych będących własnością Gminy Miejskiej Głogów położonych w Głogowie przy ul. Norwida 1 wynajmowanych przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „GOLIAT”.
24.03.2021 09:40 WO.DOK.0050.62.2021 Zarządzenie Nr 062/2021 w sprawie: nabycia do zasobu Gminy Miejskiej Głogów nieruchomości gruntowej

1 2 3 4 5 6 następna