Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.10.2021 12:39 WO.DOK.0050.193.2021 Zarządzenie Nr 193/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności boksu garażowego na rzecz najemcy
15.10.2021 13:30 WO.DOK.0050.189.2021 Zarządzenie Nr 189/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
14.10.2021 10:11 WO.DOK.0050.191.2021 Zarządzenie Nr 191/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
13.10.2021 10:58 WO.DOK.0050.190.2021 Zarządzenie Nr 190/2021 w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 168/2021
11.10.2021 11:21 WO.DOK.0050.187.2021 Zarządzenie Nr 187/2021 w sprawie: oddania w dzierżawę w drodze bezprzteragowej siedmiu stanowiska sprzedaży chryzantem - na okres do 3 miesięcy oraz ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy gruntu gminnego
11.10.2021 11:16 WO.DOK.0050.186.2021 Zarządzenie nr 186/2021 w sprawie: ustalenia ceny wywołąwczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ull. Akacjowej 8/1
01.10.2021 13:03 WO.DOK.0050.182.2021 Zarządzenie nr 182/2021 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia liczby radnych Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
30.09.2021 13:33 WO.DOK.0050.185.2021 Zarządzenie Nr 185/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
30.09.2021 11:22 WO.DOK.0050.179.2021 Zarządzenie Nr 179/2021Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przeznaczenia lokali najemcom mieszkańwchodzącychw skład mieszkaniowego zasobu gminnego w lokalach utworzonych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Głogowie (TBS sp. z o.o.) przy udziale Gminy Miejskiej Głogów i środkówpozyskanych przez Gminę z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat na warunkach art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń
29.09.2021 13:38 WO.DOK.0050.184.2021 Zarządzenie Nr 184/2021 w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
28.09.2021 11:32 WO.DOK.0050.181.2021 Zarządzenie Nr 181/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
27.09.2021 11:55 WO.DOK.0050.180.2021 Zarządzenie Nr 180/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego
20.09.2021 13:26 WO.DOK.0050.177.2021 Zarządzenie Nr 177/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
14.09.2021 14:19 WO.DOK.0050.176.2021 ZPM Nr 176/2021 z dn. 14.09.2021 ws. powołania Komisji Wyborczej do wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
14.09.2021 14:17 WO.DOK.0050.175.2021 Zarządzenie nr 175/2021 Prezydenta Miasta Głogowaz dnia 14 września 2021 r.w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Głogowa
13.09.2021 11:51 WO.DOK.0050.173.2021 Zarządzenie Nr 173/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
13.09.2021 11:46 WO.DOK.0050.172.2021 Zarządzenie Nr 172/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
10.09.2021 13:22 WO.DOK.0050.170.2021 Zarządzenie Nr 170/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
10.09.2021 10:24 WO.DOK.0050.174.2021 Zarządzenie Nr 174/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Głogów przeznaczonej do wniesienia, jako wkład niepienięzny (aport) do spółki gminnej działającej pod firmą TBS spółka z o.o.
08.09.2021 13:08 WO.DOK.0050.169.2021 Zarządzenie Nr 169/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
08.09.2021 13:03 WO.DOK.0050.168.2021 Zarządzenie Nr 168/2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
06.09.2021 11:07 WO.DOK.0050.163.2021 Zarządzenie Nr 163/2021 Prezydenta Miasta Głogowa w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie za zarządzanie i administrowanie lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, komórkami i garażami oraz terenami zielonymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Głogów.
02.09.2021 12:00 WO.DOK.0050.166.2021 Zarządzenie Nr 166/2021 w sprawie: zrzeczenia się ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej przechodu i przejazdu
31.08.2021 11:20 WO.DOK.0050.151.2021 ZARZĄDZENIE NR 151/2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 21 ul. Ziemowita 2, 67-200 Głogów Pani Katarzynie Chrabańskiej.
30.08.2021 11:41 WO.DOK.0050.165.2021 ZARZĄDZENIE NR 165/2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 19 w Głogowie „Bajka”, ul. Plutona 3 Pani Dorocie Kędrze-Lecko.
30.08.2021 11:39 WO.DOK.0050.159.2021 ZARZĄDZENIE NR 159 / 2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Gwiaździsta 2 w Głogowie
30.08.2021 11:37 WO.DOK.156.2021 ZARZĄDZENIE NR 156/2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 6 w Głogowie, ul. G. Morcinka 6 , Pani Annie Chorzępie.
30.08.2021 11:35 WO.DOK.0050.155.2021 ZARZĄDZENIE NR 155/2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie, ul. Gomółki 43, Pani Joannie Powiłan – Wachowiak.
30.08.2021 11:31 WO.DOK.0050.154.2021 ZARZĄDZENIE NR 154/2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Polskich Odkrywców w Głogowie, ul. Niedziałkowskiego 10, Pani Justynie Zarazińskiej.
30.08.2021 11:29 WO.DOK.0050.153.2021 ZARZĄDZENIE NR 153/2021 PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie, ul. Akacjowa 10, Pani Magdalenie Kłósek.

1 2 3 4 5 6 następna