Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.10.2022 12:59 Informacja o wykonaniu budżetu GMG za III kwartały 2022
16.09.2022 10:55 Opinia RIO ws informacji z wykonania budżetu GMG za I półrocze 2022 r
13.09.2022 09:04 WO.DOK.0050.149.2022 ZP 149/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
31.08.2022 14:02 WO.DOK.0050.143.2022 ZP 143/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
26.08.2022 12:55 WO.DOK.0050.140.2022 ZP 140/2022 ws przedłożenia sprawozdania GMG za I półrocze 2022
17.08.2022 08:52 WO.DOK.0050.137.2022 ZP 137/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
11.08.2022 14:48 opinia RIO ws możliwości spłaty przez GMG kredytu w kwocie 25 MLN
05.08.2022 13:48 WO.DOK.0050.134.2022 ZP 134/2022 ws założeń do projektu budżetu na 2023 rok
02.08.2022 13:44 WO.DOK.0050.132.2022 ZP 132/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
29.07.2022 08:30 Informacja o wykonaniu budżetu GMG za II kwartały 2022
26.07.2022 13:28 WO.DOK.0050.130.2022 ZP 130/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
13.07.2022 15:13 WO.DOK.0050.124.2022 ZP 124/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
12.07.2022 12:27 WO.DOK.0050.125.2022 Zarządzenie Nr 125/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ”
12.07.2022 12:25 WO.DOK.0050.123.2022 Zarządzenie Nr 123/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu w kwocie 25.000.000 zł
04.07.2022 11:06 WO.DOK.0050.119.2022 ZP 119/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
29.06.2022 09:02 WO.DOK.0050.113.2022 ZP 113/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
24.06.2022 13:43 WO.DOK.0050.107.2022 Zarządzenie Nr 107/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów.
24.06.2022 12:14 WO.DOK.0050.106.2022 Zarządzenie Nr 106/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie za rok obrotowy 2021
24.06.2022 09:19 WO.DOK.0050.105.2022 Zarządzenie Nr 105/2022 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz pokrycia wyniku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2021
10.06.2022 11:37 WO.DOK.0050.93.2022 ZP 93/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
02.06.2022 09:42 WO.DOK.0050.86.2022 ZP 86/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
27.05.2022 08:22 WO.DOK.0050.81.2022 ZP 81/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
23.05.2022 15:03 WO.DOK.0050.76.2022 ZP 76/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
13.05.2022 10:17 WO.DOK.0050.67.2022 ZP 67/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
04.05.2022 14:32 WO.DOK.0050.64.2022 ZP 64/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
29.04.2022 15:04 Informacja z wykonania budżetu GMG na I kw 2022
26.04.2022 13:30 WO.DOK.0050.59.2022 ZP 59/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
13.04.2022 09:26 WO.DOK.0050.51.2022 ZP 51/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
25.03.2022 10:10 WO.DOK.0050.42.2022 ZP 42/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022
18.03.2022 10:07 WO.DOK.0050.39.2022 ZP 39/2022 ws zmian budżetu GMG na 2022

1 2 następna