Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2021 10:00 Informacja roczna z wykonania budżetu GMG za 2020
04.05.2021 11:29 Opinia RIO z wykonania budżetu GMG na 2020
15.04.2021 10:12 Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Głogowie za 2020
15.04.2021 10:06 Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Głogów za 2020 rok
08.04.2021 10:15 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2020
29.01.2021 10:10 Informacja o wykonaniu budżetu GMG za IV kw 2020
27.08.2020 12:50 WO.DOK.0050.165.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
10.08.2020 12:49 WO.DOK.0050.157.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
31.07.2020 12:47 WO.DOK.0050.152.2020 ZP w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 rok
28.07.2020 14:01 Informacja o wykonaniu budżetu GMG za II kw 2020
27.07.2020 12:44 WO.DOK.0050.147.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
02.07.2020 12:39 WO.DOK.0050.126.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
30.06.2020 12:37 WO.DOK.0050.122.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
22.06.2020 13:09 WO.DOK.0050.108.2020 ZP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania: bilansu, rachunku zysków i strat oraz przeznaczenia zysku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie za rok obrotowy 2019
21.05.2020 13:45 Informacja z wykonania budżetu GMG za I kwartał 2020 rok
20.05.2020 12:25 WO.DOK.0050.78.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
30.04.2020 11:00 WO.DOK.0050.65.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
22.04.2020 10:57 WO.DOK.0050.57.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
02.04.2020 10:54 WO.DOK.0050.46.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
31.03.2020 10:47 WO.DOK.0050.43.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
31.03.2020 10:45 WO.DOK.0050.37.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
17.03.2020 10:42 WO.DOK.0050.29.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
28.02.2020 10:40 WO.DOK.0050.27.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
27.02.2020 09:03 Opinia RIO o prawidłowości kwoty długu
27.02.2020 09:00 Opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
13.02.2020 10:36 WO.DOK.050.20.2020 ZP w sprawie zmian budżetu GMG na 2020
22.01.2020 10:14 WO.DOK.0050.5.2020 ZP w sprawie rozpisania dochodów i wydatków GMG na 2020
23.12.2019 13:37 opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej GMG na 2020
23.12.2019 13:33 opinia RIO w sprawie wieloletniej prognozy finansowej GMG
18.12.2019 08:44 Projekt budżetu GMG na 2020