Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2020 09:15 UCHWAŁA NR XXVII/214/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacją współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego
01.07.2020 09:13 UCHWAŁA NR XXVII/213/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia w ramach Programu Mieszkanie na Start zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat
01.07.2020 09:10 U C H W A Ł A NR XXVII/212/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów
01.07.2020 09:07 U C H W A Ł A NR XXVII/211/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE Z DNIA 25 CZERWCA 2020 R. w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2020 r
01.07.2020 08:51 UCHWAŁA NR XXVII/210/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
01.07.2020 08:50 UCHWAŁA NR XXVII/209/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2019 rok
01.07.2020 08:46 UCHWAŁA NR XXVII/208/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Głogowa
16.06.2020 13:24 UCHWAŁA NR XXVI/207/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie odrzucenia skargi na uchwałę Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
16.06.2020 13:22 UCHWAŁA NR XXVI/206/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Głogów na rok szkolny 2020/2021
16.06.2020 13:21 UCHWAŁA NR XXVI/205/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w wybranych gminach Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji”
16.06.2020 13:20 UCHWAŁA NR XXVI/204/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Głogów do spółki prawa handlowego – Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. z siedzibą w Głogowie
16.06.2020 13:19 UCHWAŁA NR XXVI/203/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie
16.06.2020 13:08 UCHWAŁA NR XXVI/202/20 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głogowie