Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2023 12:07 PROTOKÓŁ Nr 1/2023 kontroli wydanych w 2022r. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
01.12.2022 09:23 Protokół Nr 3/22 Kontrola wydatkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dotacji udzielonych przez Gminę Miejską Głogów, Głogowskim Obiektom Usługowym w 2021 r., w obszarze działalności: Strefa Płatnego Parkowania
10.10.2022 11:59 PROTOKÓŁ Nr 2/2022 Kontrola inwestycji pod względem wydatkowania środków finansowych na zadanie pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z ul. J. Piłsudskiego pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami na etapie przygotowania i realizacji inwestycji.
16.03.2022 10:58 Protokół Nr 1/22 z kontroli wydatkowania środków finansowych Gminy Miejskiej Głogów przydzielonych MCWR z przeznaczeniem na działalność Izby Wytrzeźwień w 2021r.
29.11.2021 09:42 Protokół Nr 2/2021 r. z kontorli w zakresie wydatkowania środków Gminy Miejskiej Głogów dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w 2020 roku:
06.07.2021 13:21 Protokół Nr 1/2021 z kontorli w zakresie zadania: Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury.
27.10.2020 10:03 Protokół Nr 7/2020 z kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Remont ulicy Niedziałkowskiego wraz z miejscami parkingowymi”.
07.09.2020 09:10 Protokół nr 6/2020 z kontroli realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu wewnętrznego zakończonego w 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury w części, która zgodnie z treścią zapisów protokołu Nr 4/2012 z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w dniu 11 grudnia 2018r. nie została zrealizowana i wdrożona z przyczyn organizacyjnych i proceduralnych.
07.09.2020 09:07 Protokół Nr 5/2020 z kontroli w w zakresie: Gospodarowania środkami przydzielonymi z budżetu Gminy Miejskiej Głogów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na zasiłki celowe i inne formy pomocy dla mieszkańców miasta w latach 2018-2019
09.01.2020 11:33 Protokół Nr 4/ 2019 z kontroli realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonego audytu zakończonego w 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury
19.08.2019 12:34 Protokół Nr 3/2019 z kontroli - dochowanie przez Gminę Miejską Głogów procedur, zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz uregulowaniami wewnętrznymi, przy realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania „Budowa łącznika ul. Budowlanych – ul. Sienkiewicza".
06.03.2019 14:35 Protokół Nr 2/2019 z kontroli Postępowanie przetargowe na wykonanie miejsc parkingowych przy ulicy Perseusza, od strony ulicy Wojska Polskiego, realizowane przez Gminę Miejską Głogów.
21.02.2019 13:24 PROTOKÓŁ NR 1/2018 z kontroli postępowania przetargowe realizowane przez Gminę Miejską Głogów na kwotę do 30000 euro.