Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.05.2019 09:39 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głogów za 2018 r
07.05.2019 11:28 Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2018 rok
07.05.2019 10:00 sprawozadnia finansowe Gminy Miejskiej Głogów za 2018
07.05.2019 09:44 Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
06.05.2019 10:20 sprawozdanie z wykonania budżetgu GMG za 2018
24.01.2019 14:45 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głoów za IV kwartał 2018 r
27.12.2018 13:28 Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie opinii o projekcie budżetu GMG na 2019
27.12.2018 13:26 Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu GMG w projekcie uchwały na 2019
27.12.2018 13:22 Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
27.11.2018 13:12 projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Głogow na lata 2019-2038
27.11.2018 13:08 Projekt budżetu Gminy Miejksiej Głogów na 2019
26.10.2018 12:29 Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Głoów za III kwartał 2018 r
02.10.2018 12:47 Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za I półrocze 2018
17.09.2018 14:41 ZPM 178/2018 z dn. 27.08.2018r Sprawozdanie opisowe za I półrocze 2018 r. Gminy Miejskiej Głogów
31.07.2018 13:43 Informacja z wykonania budżetu GMG za I pólrocze 2018 r.
30.04.2018 09:51 Informacja z wykonania budżeu GMG za I kwartał 2018
30.04.2018 09:43 Opinia Regionalnej Izby Rozrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu GMG za 2017
27.02.2018 12:39 Uchwała Nr II/83/2018 Uchwała RIO w spr.opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu GMG przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie XLV/462/18 z 16.01.18r. w spr. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej GMG w 2018r.
27.02.2018 12:35 Uchwała Nr II/82/2018 Uchwała RIO w spr. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu GMG przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Głogowie XLV/463/18 z 16.01.18r. w spr. uchwalenia budżetu GMG na 2018 r.
20.12.2017 14:43 Uchwała Nr II/300/2017 Uchwała RIO w spr. opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Głogowa projekcie uchwały budżetowej GMG na 2018 rok
20.12.2017 14:41 Uchwała Nr II/301/2017 Uchwała RIO w spr. opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu GMG przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
20.12.2017 14:40 Uchwała Nr II/302/2017 Uchwała RIO w spr. opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej GMG przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok
08.12.2017 11:05 WO.DOK.0050.218.2017 ZPM Nr 218/2017 z dn. 14.11.2017r. w spr. projektu uchwały budżetowej GMG na 2018 rok